Aile Ahlâkı Nedir? Aile Ahlâkı ile İlgili Ayetler Hangileridir?

Aile Ahlâkı Nedir?

Aile ahlâkı Kur’an-ı Kerim’de çok önem verilen ve ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) da çok önemsediği bir konudur.

Toplumun temelini aile oluşturur. Sevgi, saygı ve birliktelik üzerine kurulan aile, toplumdaki en temel birimdir. Eğer ki ailelerin ahlâkı güzelse, ailelerde yetişen çocuklar güzel ahlakla yetişiyorsa o toplum ve devlet de huzur ve refah içerisinde olur. İslâmiyet aileye ve aile ahlâkına çok büyük önem gösterir.

Eğer ki ailede İslâm ahlâkına sahip bireyler bulunuyorsa, bu ailede huzur ve güven ortamı vardır demektir.

İslâm güzel ahlak dinidir, barış dinidir, doğruluk ve dürüstlük, merhamet dinidir. Bu değerleri gözeten ailelerde insan gerçek sevgiyi, şefkati, merhameti, dostluğu, samimiyeti, şükrü ve tefekkürü bulur. Aile ahlâkını İslâm ahlâkı çerçevesinde oluşturan aileler, topluma yararlı aileler olacaktır.

Din, hayatın her anını kapsarsa insana güzel ahlâkı kazandırır. İslam ahlâkının yaşandığı evlerde, Allah’ın (c.c.) buyruğu gereği anne babaya “öf” bile demeyen, vicdanlı çocuklar yetişir. Aile ahlâkına önem veren ailelerdeki anne ve babalar, çocuklarının Allah (c.c.) korkusu olan hayırlı insanlar olmaları için çaba harcarlar. Aile ahlâkını önemseyen ailelerdeki bireyler birbirlerine sevgi ve saygı gösteren, örnek davranışlı insanlardır.

 

Efendimiz’in (s.a.v.) “İmanca mü’minlerin en olgunu, ahlâkı en güzel olup, aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütufkâr davranandır.” (Tirmizî) buyurmuştur.

Hadis-i Şerif gereği, Müslüman ailelerin evlerinde güzel ahlâk ilk ve öncelikli sıradadır. Müslüman eşler hem birbirlerine hem de aile fertlerine karşı davranışlarının temeline anlayışı ve hoş görüyü oturtmalıdır. Müslüman ailelerdeki bireyler aile ahlâkı gereği, birbirlerini incitmeyen, çabuk öfkelenmeyen, öfkesine hâkim olan bir ahlâk üzeredirler.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v);  “Ben, haklı olduğu hâlde bile tartışmayı ve çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.” (Ebû Davûd) buyurmuştur.

Hadis gereği, İslam ahlâkıyla ahlâklanmış eşler, birbirleriyle tartışmaktan ve laf yarıştırmaktan uzak dururlar. Her iki eş de eğer bir tartışma başlarsa, o zaman birbirlerini kırmamak için tartışmadan ilk önce vazgeçen taraf olmak isterler.

İslâmiyet’te güzel ahlâklı ailelerde küs kalmak yoktur, anaya babaya ve evlatlara saygısızlık yoktur. Aile ahlâkına önem veren aileler terbiyeli, aklını kullanmayı bilen, Allah’ın (c.c.) buyruklarını önemseyen ve hamd ile şükretmesini bilen evlatlar yetiştirirler.

Kur’an-ı Kerim’de Aile Ahlakı ile İlgili Ayetler Hangileridir?

Kur’an-ı Kerim’de aile ahlâkı üzerine pek çok ayet yer almaktadır:

“Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin.”

                                                                                                                       Nisâ Suresi 4. Ayet

 

“İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.”

                                                                                                                       Nûr Suresi 22. Ayet

 

“Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”

                                                                                                         Nisâ Suresi 128. – 129. Ayet

 

“Onlara (Peygamber’in hanımlarına) babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları (mümin kadınlar) ve ellerinin altında bulunan câriyelerinden dolayı bir günah yoktur. (Ey Peygamber hanımları!) Allah’tan korkun; şüphesiz Allah, her şeye şahittir.”

                                                                                                                  Ahzâb Suresi 55. Ayet

 

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.”

                                                                                                                     Rûm Suresi 21. Ayet

 

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.”

                                                                                                                   Tahrîm Suresi 6. Ayet

Bir önceki yazımız; Tasavvuf Nedir?

 

“Aile Ahlâkı Nedir? Aile Ahlâkı ile İlgili Ayetler Hangileridir?” üzerine 5 yorum.

  1. Geri bildirim: Kur'an'da Anne – Babaya Saygının Önemi | MEALTUR

  2. Geri bildirim: Kur'an'da Örtünme Var Mı? | MEALTUR

  3. Geri bildirim: İslamı Bilen Hayırlı Evlatlar Nasıl Yetiştirilir? | MEALTUR

  4. Geri bildirim: İslam ve Güvenli Toplum Örneği | MEALTUR

  5. Geri bildirim: Duha Suresinin Türkçe Meali ve Okunuşu | MEALTUR

Bir Cevap Yazın