Allah’ın (c.c.) Diriliği; El-Hayy

Allah Teala’nın (c.c.) Diriliği Nedir? Kur’an Allah’ın (c.c.) Diriliğini Nasıl Anlatır?

Allah Teala (c.c.) sürekli canlıdır, sürekli diridir. Tüm varlıkları, tüm alemleri yaratan ve her şeye hayat veren O’dur.

Allah’ın isimlerinden birisi de El- Hayy’dır.
El- Hayy; gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan, her şeye hayat veren, can veren, ezeli ve ebedi olan, demektir.

Allah’ın (c.c.) Diriliği ile İlgili Ayet-i Kerimeler

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
Bakara Suresi, 255. Ayet

“Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” 
Âl-i İmrân Suresi 2. Ayet

“Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur.
Tâhâ Suresi 111. Ayet

“O daima diridir; O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O’na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”
Mü’min Suresi 65. Ayet


Bir önceki içeriğimizde İslamiyet’te Ölümden Sonra Dirilmek; Ba’s Nedir? sorusunu yanıtlayarak kıyamette ölülerin dirilmesi hususunu işledik.
İlgili diğer konulardan bazıları;
Murakabe Nedir?
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Okuduğu Dualar
İmanda Artma veya Eksilme Var Mıdır?
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Allah (c.c.) Ezeli ve Ebedidir!
Kur’an’da Allah (c.c.) Sevgisi
Kitaplara İman Nedir?
Tin Suresinin Türkçe Anlamı, Okunuşu ve Önemi

Bir Cevap Yazın