Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Ne Demektir?

Amentü, Arapça’da amene fiilinin birinci tekil şahsıdır. Kelime anlamı olarak amentü, inandım, iman ettim demektir.

Amentü Duası

İnandım, iman ettim manasına gelen amentü kelimesi aynı zamanda Müslümanların inanmaları gereken, iman etmeleri zorunlu olan esasları da belirten özel bir kavramdır.

Amentü kavramı, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden bir terim olarak kullanılır.

Amentü duası olarak bildiğimiz duada da müminlerin iman etmeleri gereken esaslardan bahsedilmektedir. Bu sebeple de dua bu ismi almıştır.

Amentü duası bir sure ya da ayet değildir, yani Kur’an-ı Kerim’de yer almaz. Fakat amentü kelimesi Kur’an’ı Kerim’in çeşitli surelerinde geçmektedir.

Amentü Kur’an’da, söz sahibi olan kişinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçer. Yunus suresinin 90. ayetinde, Yasin suresinin 25. ayetinde ve Şura suresinin de 15. ayet-i kerimesinde geçer. Şura suresinde doğrudan doğruya Hz. Muhammed’e (s.a.v.) amentü demesi emredilir.
Bahsi geçen ayetler;

“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi.”
Yunus Suresi, 90. Ayet

“Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”
Yasin Suresi, 25. Ayet

“(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”
Şura Suresi, 15. Ayet

Amentü Duasının Okunuşu

Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî vel yevmi’l-âhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü bade’l-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulühû.

Amentü Duasının Türkçe Anlamı

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi ve kötü her şeyin Allah’tan geldiğine iman ettim. Ölümden sonra dirilmek de haktır. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.


Bir önceki yazımızda İslamiyet’te Cimrilik Kavramını ele aldık.
İlgili diğer yazılarımızdan bazıları;
Kitaplara İman Nedir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
İmanda Artma veya Eksilme Var Mıdır?
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Kunut Duaları
İslamı Bilen Hayırlı Evlatlar Nasıl Yetiştirilir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Namaz Surelerinin Okunuşu
Karınca (Bereket) Duası Nedir? Karınca Duasının Dindeki Yeri
Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?

Bir Cevap Yazın