Asr Suresinin Önemi, Türkçe Anlam ve Okunuşu

Asr Suresi

Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz üçüncü suresidir. 3 ayetten oluşan Asr, kısa ve ezberlemesi kolay bir sure olduğundan aynı zamanda namaz suresi olarak da okunabilir.

Kur’an’da 103. sure olan Asr suresinin nüzul sırası ise 13’tür. Asr, on üçüncü sure olarak Mekke döneminde nazil olmuştur.

Asr kelimesinin anlamı masdar ve isim olarak iki ayrı anlam bütününe ayrılır.
Masdar olarak asr; hapsetmek, menetmek; vergi vermek gibi anlamlara gelir.
İsim olarak ise asr; mutlak zaman, çağ, özellikle içinde bulunulan zaman, karn, ahir zaman ya da ikindi vakti gibi manaları karşılar.

Asr Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahir rahmanir rahim
“Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.”

Asr Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla
“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).”

Asr Suresinin Faziletleri

Asr suresi ismini, Kur’an-ı Kerim’de “el-Asr 103/1” olarak zikredilen asr kelimesinden alır.

Asr, ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman gibi anlamlara gelirken, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asrı; Asr-ı saadet, Asr-ı nübüvvet ve ahir zaman kavramlarını da karşılar.

Sure her ne kadar 3 ayet-i kerimelik kısa bir sure olsa da Kur’an-ı Kerîm’deki tüm öğütlerin özü olan bir nasihat sayılır.

İmam Şâfiî’nin Asr suresi hakkında şöyle dediği nakledilir;
“Şayet Kur’an’da başka bir şey nâzil olmasaydı şu pek kısa sûre bile insanlara yeterdi. Bu sûre Kur’an’ın bütün ilimlerini kucaklıyor.”

Asr suresinin ilk 2 ayetinde; Allah Teala (c.c.) asra yemin ederek insanların hüsran içinde bulunduklarına dikkat çekiliyor.

Surenin 3. ve son ayetinde ise sırasıyla, iman edenlerin, amel-i sâlih işleyenlerin, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bundan müstesna oldukları haber veriliyor.

Asr suresi hakkında bir diğer rivayet ise; ashaptan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadığıdır.
(Beyhakı, III, 174b)

Asr suresini okumanın faziletlerine ve hikmetine dair Sa‘lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirler;
Ubey b. Kâ‘b’dan nakledilen ve bazı tefsirlerde yer alan, “Allah Asr sûresini okuyanın günahlarını affeder ve o kimse hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur” anlamındaki hadisin önemini ve gerçekliğini kabul eder.
(Zerkeşî, I, 432).


Bir önceki içeriklerimizde Allah’ın (c.c.) Diriliği; El-Hayy ve İslamiyet’te Ölümden Sonra Dirilmek; Ba’s Nedir? konularını kaleme aldık.
İlgili diğer başlıklardan bazıları;
Namaz Hadisleri
Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri
Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi
Secde Ayetleri Nelerdir?
Tilavet Secdesi Nedir?
Namaz Surelerinin Okunuşu
Namaz Nedir? Namaz Sureleri Nelerdir?
Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Bir Cevap Yazın