Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri

Ayet-el Kürsi Dua Mıdır, Sure Midir? Ayet'el Kürsi'nin Önemi Nedir?
Ayet-el Kürsi ile İlgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in 
(s.a.v.) Hadisleri Nelerdir?

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesidir.

Bakara suresi, Medine’de nazil olmuştur ve Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir. Bakara suresinin çok sayıda ayetinin özel iniş sebepleri vardır. Ayet-el Kürsi’nin inişi ile ilgili de tefsir kitaplarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit’i çağırıp bu ayeti yazdırdığından bahsedilmektedir.

Bakara suresinin 255. ayeti Ayet-el Kürsi ismini, içinde “Allah’ın (c.c.) kürsüsü” zikredildiği için almıştır. Ayrıca Ayetü’l-Kürsi adıyla da anılır.

Ayet-el Kürsi’nin Türkçe Okunuşu

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Türkçe Meali

“Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.”

Ayet-el Kürsi’nin Önemi Nedir?

Ayet-el Kürsi, içeriği ve üstün özellikleri sebebiyle çok okunan, hadis-i şeriflerde sıklıkla bahsedilen, insanın şifasına ve korunmasına vesile kılınan bir duadır.

Ayet-el Kürsi, tıpkı İhlas suresi ya da Kelime-i Şehadet gibi İslam inancının özünü içerir ve kullara Allah Teala’yı (c.c.) tanıtır. Hatta Ayet-el Kürsi bunu daha detaylı yapan bir ayet-i kerimedir.

Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Ayet-el Kürsi’nin faziletleri hakkında çok sayıda hadisi olduğu görülmektedir. Bu duanın önemini ve faziletlerini en iyi anlatacak olan da Resulullah’ın (s.a.v.) sözleridir.

Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine,
"Yâ Rasulullah, Kur’ân-ı Kerim'in hangi sûresi derece bakımından
daha büyüktür?" diye soran Sahabe’ye, “İhlâs Sûresi” buyurdu. 
Daha sonra yine o sahabe, “Kur’ân-ı Kerim'de hangi ayet 
fazilet bakımından daha üstündür?” diye sorunca da
Resulullah (s.a.v.) “Ayet-el Kürsi’dir” buyurdu."
(Darimi)

Ayrıca Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Muhammed b. Hanefiyye’den (r.a.);
Ayet-el Kürsi indiği vakit putların yere düştüğü ve dünyada bazı olağanüstü olayların yaşandığı rivayet edilmiştir.

Hadislerin ve Ayet’el Kürsi’nin muhtevasının doğrultusunda bu duanın;
şeytanın vesvesesinden, sinsiliklerden ve kötülüklerden Allah Teala’ya (c.c.) sığınmak, üzüntü ve keder anlarında yaşanılan kasvetten kurtulmak için korunma, şifa, bereket ve deva duası olduğu bilinmektedir.

Ayet-el Kürsi ile İlgili Hadisler

 • “Efendimiz (s.a.v.) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu.
  (Suyuti)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  “Evinde, Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan ziyan veremez. Nazar değmez.”
  (Deylemi)
 • Hz. Peygamber (s.a.v.) , Übey b. Kâ‘b’a;
  “Allah’ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür” diye sorup
  Ayet-el Kürsi’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir.”
  (Müslim, Müsâfirîn)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp daima çıkar.”
  (Hakim)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.”
  (Beyhâki)
 • Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki;
  “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın (c.c.) zimmetinde olur.”
  (Heysemi)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  “Her kim Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı anında okursa, Allah (c.c.) ona yardım eder”
  (Suyuti, Dürrül Mensûr)
 • Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki;
  “Sen Ayet-el Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah (c.c.) o yemeğin ve katığın bereketini çoğaltır.”
  (Suyuti)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a (c.c.) yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kürsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah ü Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.)”
  (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki;
  Her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi’yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur.”
  (Nesai)

Bir önceki yazımızda Namaz Surelerinin Okunuşu başlığı altında detaylıca tüm namaz surelerinin Türkçe okunuş ve anlamlarıyla birlikte Arapçalarını da sizler için paylaştık.
İlgili diğer yazılar;
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Salavat Getirmenin Önemi!
Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset
Kıyamet Alametleri Nelerdir?
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Adım Adım Nasıl Hac Yapılır?
Mescid-i Aksa Hakkında Tüm Merak Edilenler!
Murakabe Nedir?
İslamı Bilen Hayırlı Evlatlar Nasıl Yetiştirilir?

Bir Cevap Yazın