Din Kardeşliği ile İlgili Ayet ve Hadisler

Kur’an-ı Kerim’de Din Kardeşliği

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde din kardeşliğinin önemini vurgulamış ve din kardeşliğinin nasıl olması gerektiğini açık bir dille anlatmıştır.

“Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
Hucurât Suresi, 9 – 10. Ayetler

Mü’minler birbirlerinde kusur aramamalı, bir kusurlarını gördüklerinde ise kusuru işleyenin bunu düzeltmesi için uğraşmalıdırlar.

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”
Hucurât Suresi, 12. Ayet

Müslümanların kalplerini birbirine bağlayan en sağlam ve köklü bağ, iman ve takva esasından kaynaklanan bu kardeşlik bağıdır.
Kur’an’da da açıklandığı gibi, Müslümanları birleştiren bu kardeşlik bağı, Allah’ın (c.c.) müminlere bahşettiği en güzel nimetlerden biridir.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”
Âl-i İmrân Suresi, 103. Ayet

Dünya üzerindeki tüm Müslümanlar, kendi hak ve inançlarına saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kişilere (bu kişiler kendilerine ne kadar yakın olursa olsun) sevgi beslememeliler.

“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.” 
Tevbe Suresi, 23. Ayet

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”
Mücâdele Suresi, 22. Ayet

Güvenli Kardeş Toplum ile İlgili Hadis-i Şerifler

 • “Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haramdır.
  (Müslim, “Bir” 32)
 • “Din samimiyettir.” “Kime karşı?” diye sorulunca, “Allah’a, kitabına, Peygamberi’ne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara.”
  (Müslim, Îmân, 95)
 • “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.”
  (İbn Hanbel, II, 349)
 • “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.”
  (İbn Hanbel, III, 134)
 • “Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.”
  (İbn Hanbel, III, 199)
 • “Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.”
  (Tirmizi, “Birr ve Sıla” 21)
 • “Sizden her kim canı, malı, ailesi güvende bulunur, ruhen ve bedenen sağlıklı olur, günlük rızkı da yanında bulunursa sanki dünya onundur.”
  (Tirmizi, Zühd, 34.)
 • “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.”
  (Tirmizî, Îmân, 12)
 • “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz…”
  (Tirmizî, Birr, 18)
 • “Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.”
  (Ahmed b. Hanbel, II. 252.)
 • “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.”
  (Buhârî, Vesâyâ, 8; Müslim, Îmân, 107)
 • “Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.”
  (Buhârî, Îmân, 24)
 • “Bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen, ne kadar büyük bir ihanettir!”
  (Eba Davad, “Edeb” 71)

Bir önceki yazımda detaylı bir şekilde İslam ve Güvenli Toplum Örneği konusundan bahsettim.
İlgili diğer yazılardan bazıları ise şöyle;
Kur’an’da Ahlâkî Emir ve Faziletler
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) İlk Hutbesi
Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri
Müslümanlıkta Selamlaşma
Hümeze Suresinin Türkçe Okunuşu, Meali ve Arapçası
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi
Nasıl Salavat Getirilir?
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler

Bir Cevap Yazın