Hac Neden Farz Oldu?

Hac İbadetinin Farz Kılınması

Hac ibadeti, Hicret’i 9. yılında  farz kılınmıştır. Yani haccın farz kılınması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye göç etmesinden sonraki 9. yıla denk gelmektedir.

Bu tarihten çok öncelerine dayanan bir ibadet olan hac ibadeti, Hz. İbrahim (a.s.) dönemlerinde dahi vardı. Fakat haccın Kur’an’da ölçü ve kurallarının belirlenmesi ve Müslümanlar için farz olması Hicret’in 9. senesinde gerçekleşti.

Bu yıla kadar Kabe putperestlerin de girdiği ve müşriklerin kendi geleneklerine göre ibadetlerini gerçekleştirdiği bir yerdi. Kabe ve etrafı her zaman birçok din için kutsal bir bölgeydi. Hac ibadeti farz kılınana kadar burada müşrikler de ibadette bulundukları için, Müslümanlar Kabe ziyaretlerini hem daha farklı yapıyor hem de gönül rahatlığıyla yerine getiremiyorlardı.

Hac İbadeti Neden Farz Kılındı?

Hac ibadeti, diğer dinlere inanlar ile Hakk dini İslamiyet’e inanan Müslümanlar arasındaki en büyük fark olan ibadetlerdendir. Yani hac, Müslümanları diğer dinlere mensup olan kişilerden ayırır.

Hac ibadeti, şüphe yok ki yine kulların yararına farz kılınmıştır;

Hac ibadetini layıkıyla yerine getiren kişi zihnindeki kötülüklerden arınır ve tövbe eder.

Müslümanlar için hac, Allah (c.c.) ile yakınlaşmanın ve yalnız Allah’ın (c.c.) kulu olduğunu hatırlamanın en etkili yollarındandır.

Hacılar, Allah’ın (c.c.) Kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in indirği ve de sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşadığı kutsal topraklarda maneviyatlarını yükseltirler. Burada hac ibadetini yerine getirme şerefine erişen Müslümanlar, Allah (c.c.) ile yakından bağ kurduklarını ve kul olduklarını daha iyi idrak ederler.

Hac ibadeti; bu görevi yerine getirmek isteyenler arasında dil, din, ırk, renk, kültür, makam ve mevki gözetilmeden yapılabilen bir ibadettir. Tüm hacılar aynı amaç doğrultusunda aynı gayeleri taşır. Hac ibadeti de tüm Allah’a (c.c.) kullak etmek ve O’nun farzını yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslümanı bir araya getirir.

Hac ibadetini yerine getiren herkes aynı kıyafetleri giyer, aynı güçlüklere katlanır, aynı şeylerden sakınarak aynı mahrumiyetleri yaşar ve aynı şartlar altında hareket eder. Hac ibadeti fiili bir eşitliğin olduğu bir tür eşitlik eğitimidir.

Hac orada bulunan herkesin, kim olduğunu önemsemeden, dünyevi şeylerden arınarak Arafat’ta beraber ibadet etmesini, dua etmesini, Kabe’nin etrafında yan yana tavaf etmesini sağlar.

Hac, Müslümanlar arasında kardeşlik duygusunun yoğun hissedilmesini sağlayan en güzide ibadetlerdendir. Hacca giden mü’minler birbirleriyle karşılaştıkça hepsinin kalbinde sevgi, kardeşlik ve barış duyguları yoğunlaşır.

Hac ibadeti sayesinde her Müslüman, Allah’ın (c.c.) kendisine bahşettiği sağlığa ve her şeye şükrünü eda edebilir.

Hacılar, hac ibadetleri sırasında sabrı, tahammülü, birliği, aynı anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme eşitliğini ve dayanışmasını daha iyi anlar ve öğrenirler. Bu demektir ki hac, kullara Allah’ın (c.c.) kulları olduklarını hatırlatmanın dışında, onların ahlaki özelliklerini de geliştirir.

Hacca giden Müslümanlar hayatları boyunca silinmeyecek hatıralarla geri dönerler. Bu derin izler sayesinde hac, kişinin ömrünün geri kalanında istikametini kaybetmemesine hizmet eder, hayatını Allah (c.c.) yolunda ilerleyerek geçirmesine yardımcı olur.

Zemzem suyu gibi kutsal bir suyu içmek hac ibadeti sırasında nasip olur ve zemzem ile Müslümanlar bir kez daha Allah’ı (c.c.) anıp tövbe ve istiğfar ederek sıkıntılarından arınır.

Hac ibadeti, maneviyatı ve yüce atmosferi ile tövbe eden kulun tövbesini daha iyi idrak etmesine olanak sağlar. Aynı şekilde şükreden kulun da daha yürekten şükretmesine vesile olur.

Hac ibadeti her yönüyle Müslümanlar için günahlarından arınma ve tövbe istiğfar ile Allah’a (c.c.) yönelme eyleminin en güzel halidir.

 

Hac ibadetinin tüm bu güzellikleri ve yücelikleri, bu ibadetin farz olan ibadetlerden olmasının amacıdır. Allah’ın (c.c.) kullarına farz kıldığı ne varsa, yine kullarının yararına ve onların iyiliğinedir. Hac ibadeti başka ibadetlerde bulunmayan kendine özgü ahlaki, sosyal, psikolojik hikmetlere sahip bir ibadettir.

Bizler bu yazımızda, hac ibadetinin farz kılınışının lütuflu sebeplerini ve kutsallığını yalnızca bir miktar belirtebilmişizdir.

Bir önceki yazımız; Mevlid Kandili Nedir? Önemi, Faziletleri ve Yapılacak İbadetler

İlgili yazılardan bazıları; Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? – Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir? – Hac’da Okunacak Dualar ve Hac Hadisleri Nelerdir?Hac İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir? Hac Aşısı Nedir, Nerede Yaptırılır?Hac Dönüşü Hangi Hediyeler Getirilir?

Bir Cevap Yazın