Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Hac Nedir?

Hac kelimesi sözlükte, saygı duyulan büyük ve önemli şeye yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek anlamlarına gelir.

İslam dininde hac; Müslümanlığın beş şartından birisidir ve Müslümanlarca Zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziyaret ve tavaf törenidir. Hac, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilen muazzam bir ibadettir.

Hac ibadetinin tarihi Hz. İbrahim’e (a.s.) kadar uzanır. Hac; Hicret’in 9. senesinde ilk kez Hz. Ebubekir (a.s.) tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ise, Hz. Ebubekir’den (a.s.) 1 yıl sonra, Hicret’in 10. Yılında ilk ve son haccını gerçekleştirdi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tarihe geçen bu haccı Veda Haccı’dır ve Allah’ın (c.c.) Resulü (s.a.v.) Veda Haccı ile Müslümanlara veda etmiştir.

Hac ibadeti, Müslümanlar için en kutsal ibadetlerdendir. Kur’an-ı Kerim’de de sık sık bahsedilen bu ibadet günahlardan arınmanın ve Allah’a (c.c.) yaklaşmanın en güzel yolu olarak betimlenmiştir.

Hac ibadeti Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanır. Kur’an’da da bahsedildiği gibi;

“Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 127. Ayet

Hz. İbrahim’in (a.s.), Allah’ın emri üzerine Rabbe itaatle, iki yaşındaki oğlu İsmail’i ve hanımı Hacer’i bulunduğu noktadan çok uzaklardaki Mekke’ye götürmek zorunda kalması ve onları Mekke’de bırakmasının ardından seniyye tepesinde beytin bulunduğu yere dönüp dua etmesi ile haccın yolu açılıyordu. Daha sonra çölde bebeği İsmail’le yalnız kalan Hz. Hacer’in evladına su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gidip gelmesi ve ardından Allah’ın (c.c.) kıyamete kadar akacak olan zemzem suyunu onlar için çıkartması, zemzem suyunun ardından Kâbe çevresinin yeniden canlanmasını sağlaması da Kâbe’nin yeniden inşası için zemin hazırlıyordu. Yıllar sonra Allah’ın (c.c.) emri ile Hz. İbrahim (a.s.) ve büyümüş olan oğlu İsmail, Bakara Suresi’nin 127. Ayetinde de denildiği gibi Kâbe’yi yeniden inşa etti.

 

Haccın Farzları Nelerdir?

Hac ibadetinin;

 • Hac öncesi ihrama girmek
 • Arafat’ta vakfeye durmak
 • Kabe’yi tavaf etmek

Şeklinde 3 farzı vardır. Bunun yanında şeytan taşlamak, ihrama mikat mahalinden girmek, ihramın getirdiği yasaklara uymak; Hac ibadetinin en önemli vacipleri arasındadır.

İhram giyince iki rekât namaz kılmak, ihram öncesi hoş kokular sürünmek ve ihram sonrası süreçte her fırsatta telbiye getirmek ise Hac ibadetinin sünnetleri arasındadır.

Hac Neden Farz Oldu?

Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin hemen ardından Hicret’in 9. yılında hac ibadeti farz kılınmıştır. Yani haccın farz kılınması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye göç etmesinden sonraki 9. yıla denk gelmektedir.

Bu zamandan önceki sürede Kâbe, putperestlerin işgalinde olduğu için, Müslümanlar hem umre hem de hac ibadetlerini yerine getirememişlerdir.

Hac ibadeti, Müslümanları diğer dinlere mensup olan kişilerden ayırdığı için farz kılınmıştır. Hac ibadeti, tüm günahların da kefareti olarak belirtilmiştir. Kadınlara cihat sevabı kazandıran ve yerine getirenleri cennet ile mükafatlandırılan hac ibadeti Allah (c.c.) tarafından tüm Müslüman alemine farz kılınmıştır.

Hac ibadeti;

Yerine getiren kişiyi ruhunda bulunan tüm kötülüklerden arındırır ve günahlarından tövbe ettirir.

Allah ile yakınlaşmanın ve onun kulu olduğunu hatırlamanın en etkili yollarındandır.

Diğer Müslümanlar ile karşılaşan hacı adayının kalbinde kardeşlik, barış ve sevgi yoğun duygular filizlenir.

Zemzem suyu; kişiyi tüm sıkıntılarından uzaklaştırır.

Kur’an-ı Kerim’in indiği, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşadığı kutsal topraklarda maneviyat yükselir ve hac ibadetinin yerine getiren Müslüman, Allah ile bir bağ kurduğunu hisseder.

 

İşte hac ibadetinin tüm bu güzellikleri ve yüceliği, bu ibadeti Müslümanlar için farz kılınan ibadetlerden yapmıştır. Allah’ın (c.c.) kullarına farz kıldığı her şey yine kullarının yararına yine kullarının iyiliğinedir. Hac ibadeti de buna en güzel örneklerden birisidir.

 

Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Hac ibadeti ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetler şöyledir;

“Bir zamanlar İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.”

                                                                                                        Hac Suresi, 26. – 29. Ayetler

 

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!”

                                                                                                                     Hac Suresi, 37. Ayet

 

“Sana, hilâl şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış, asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lâkin iyi davranış, korunan (ve ölçülü giden) kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah’tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 189. Ayet

 

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 196. Ayet

 

“Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 200. Ayet

 

“Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah’ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan Mekke’ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 203. Ayet

 

“Allah, Kâbe’yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.”

                                                                                                                  Mâide Suresi, 97. Ayet

Bir önceki konumuz; İnsan Neden Yaratıldı? 

İlgili yazılar; Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? , Hac Dönüşü Hangi Hediyeler Getirilir? , Hac Kura Sonucu Nereden Sorgulanır?Hac Başvurusu Nasıl Yapılır? , Hac Aşısı Nedir, Nerede Yaptırılır? , Hac Nedir? , Hac ve Umre Arasındaki Farklar , Sa’y Nedir? , İhram Nedir? ,

“Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir?” üzerine 14 yorum.

 1. Geri bildirim: Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? | MEALTUR

 2. Geri bildirim: 2019 Yılı Hac Kaydına Dair Tüm Detaylar! | MEALTUR

 3. Geri bildirim: Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler! | MEALTUR

 4. Geri bildirim: Tavaf Sırasında Okunacak Dualar! | MEALTUR

 5. Geri bildirim: Ramazan Umresinin Fazileti! | MEALTUR

 6. Geri bildirim: Umre Dönüşü Neler Yapılmalı? | MEALTUR

 7. Geri bildirim: Nasr Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri | MEALTUR

 8. Geri bildirim: Adım Adım Nasıl Hac Yapılır? | MEALTUR

 9. Geri bildirim: Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gerekenler Nelerdir? | MEALTUR

 10. Geri bildirim: Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi | MEALTUR

 11. Geri bildirim: 2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler | MEALTUR

 12. Geri bildirim: Kurasız Hac | MEALTUR

 13. Geri bildirim: 2020 Hac Kesin Kayıtları Hakkında Merak Edilenler | MEALTUR

 14. Geri bildirim: Hac ile İlgili Temel Bilgiler – Terimler | MEALTUR

Bir Cevap Yazın