İnşirah Sûresinin Anlamı ve Faziletleri

İnşirah Sûresi

İnşirah Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Kur’an’ın 94. Sûresidir.

Kelime anlamı olarak “İnşirah”, açılmak, genişlemek, ferahlamak ve sevinmek gibi anlamlara gelmektedir.

Sûre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göğsünün açılarak huzura, feraha, güvene kavuşturulması olayını anlatır. Bu olay alimler tarafından iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. İnşirah’ın yorumlarından birine göre surede anlatılan durum; Hz. Peygamber’in çocukluk döneminde (Müslim, “Îmân”, 261) veya mi‘racın meydana geldiği gece (Buhârî, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 263) Cebrâil tarafından göğsünün yarılarak kalbinin çıkarılması, zemzem suyu ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konulması anlamına gelmektedir (bk. ŞAKK-ı SADR).

Müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci görüş ise ayetin fiziki bir müdahaleyi değil de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirilmesini, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) üzüntü ve sıkıntılarının giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade etmektedir. İbn Abbas ilgili ayeti, “Biz senin göğsünü İslâm’a açtık” şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 94).

En‘âm sûresinde (6/125), “Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslâm için açar” ve Zümer sûresinde (39/22), “Allah’ın İslâm için göğsüne genişlik verdiği kimse rabbi tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir?” buyurulması da bu yorumu desteklemektedir.

Sekiz ayetten oluşan İnşirah Sûresi’nin ismini “Şerh” ya da “EIem neşrah Ieke” olarak da söyleyenler vardır.

 – İnşirah Sûresi Okunuşu

“Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.”

 – İnşirah Sûresi Meâli

“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

 

İnşirah Sûresi Faziletleri

İnşirah Suresi, güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapan bir suredir. Sûre, Hz. Muhammed’in (s.a.v.); kendisinin ve çevresindekilerin karşı karşıya kalacakları zorluk ve engellerin rahatlık ve ferah ile sonuçlanacağına şüphe etmeden güvenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bir diğer yandan da bu durum, müminlere karşılaşacakları haksızlık, sıkıntı ve zor durumlar karşısında umutsuzluğa düşmemelerini ve Allah’a (c.c.) daima güvenmelerini telkin etmektedir. Zaten İnşirah Sûresi’nin son ayetinde de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şahsında, tüm müminlerden Allah’a (c.c.) bağlılıklarını sürdürmeleri istenmektedir.

Zorluklar karşısında bir kolaylık olduğunu, güçlüğe karşı Allah’tan (c.c.) umudun kesilmeden aksine ona yönelip yalvarmak gerektiğini, ferahlığı ve rahatlığı sağlayanın yalnız Allah (c.c.) olduğunu anlatan bu sûre, dara düşenlerin de en çok okuduğu sûrelerdendir.

İnşirah Sûresi, sıkıntı ve dertlerden kurtulmak isteyen Müslümanların sığındığı bir suredir. İnşirah Sûresi Allah’a dua etmenin, O’ndan refahlık, kolaylık ve kuvvet istemenin en güzel yollarındandır. Bu sebeple de maneviyatta ilerlemek isteyen Müslümanların ibadet rutinlerine İnşirah Sûresi’ni de eklemeleri ve onu mümkün olduğunca sık ve çok okuyarak Allah’a yönelmeleri, o müminlerin hayrınadır.

Cenab-ı Hak’tan (c.c.) sıkıntılardan ve güçlüklerden kolaylıkla çıkmayı, işlerinde rahatlık vermesini, zorluklarla meşakkatsiz bir şekilde başa çıkmayı istemenin en doğru yollarından birisi de şüphesiz İnşirah Sûresi’dir.

Bir önceki yazımız; Rebiülevvel Ayında Nasıl İbadetler Edilir?

 

Bir Cevap Yazın