İslam’da Affetmek ve Affedicilik

Allah (c.c.) Çok Affedicidir!

Allah Teala’nın (c.c.) Esma-ül Hüsna’sında pek çok ismi vardır. Bunlardan birisi de Allah’ın (c.c.) çok affeden ve çok bağışlayan olduğunu bildiren isimdir.

Allah’ın (c.c.) Esma-ül Hüsna’sında O’nun affedici sıfatını; El-Gaffar ismi açıklar.

El-Gaffar: Kullarının günahlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık demektir.

İnsanoğlunun özelliklerinden biri de günah işlemektir.

Kulların günahlarını örtmek ve bağışlamak da Allah Teala’nın (c.c.) ayrılmaz sıfatlarından birisidir.
Allah (c.c.), affedici sıfatıyla; kullarını affetmenin bir yolunun da kullarının da affedici birer insan olmalarından geçtiğini bildirmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Affetmek

Allah Teala (c.c.) Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla, affetmenin büyüklüğünü ve güzelliğini kullarına da anlatmıştır.

Allah (c.c.) öfke yerine sakinliği, yakıp yıkmak yerine yapıcılığı, kötü söz söylemek yerine güzel sözü seçmeyi öğütler.

Allah (c.c.) katında, kalp kırmanın, olayları büyütüp kötü niyetle üzerine gitmenin hoş görülecek bir tarafı yoktur. Allah Teala (c.c.) tüm bunlar yerine, affedici olmayı seçin der.

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, affetmenin büyüklüğünden ve öneminden bahsedilmiştir. Affetmenin Allah (c.c.) katında daha kıymetli olduğu Kur’an’da anlatılmıştır. Aynı zamanda yaşanan olumsuz olaylar karşısında affedici olmanın, kulların yararına olacağı da bildirilmiştir.

Affetmek ile İlgili Ayetler

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.”
Bakara Suresi, 178. Ayet

“Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.” 
Bakara Suresi, 219. Ayet

“Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takvâya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.”
Bakara Suresi, 237. Ayet

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”
Âl-i İmrân Suresi, 134. Ayet

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
Âl-i İmrân Suresi, 159. Ayet

“Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”
Mâide Suresi, 13. Ayet

“(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”
A’râf Suresi, 199. Ayet

“Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi affet, güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.”
Hicr Suresi, 85. Ayet

İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nur Suresi, 22. Ayet

“(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez.”
Şura Suresi, 36. – 40. Ayetler

“Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.”
Şura Suresi, 43. Ayet

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
Tegabün Suresi, 14. Ayet

Affetmenin Mükafatı

 • “Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir.”
  (Buhârî, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107, 108)
 • “Gereğini yapmaya gücü yettiği hâlde öfkesini yenen kimseyi Allah Teâlâ, kıyâmet günü herkesin gözü önünde çağırır, hûriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır.”
  (Ebû Dâvûd, Edeb 3/4777; Tirmizî, Birr 74, Kıyâmet 48; İbn-i Mâce, Zühd 18)
 • “…Kul başkalarının hatâlarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir…”
  (Müslim, Birr, 69; Tirmizî, Birr, 82)
 • “Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin.”
  (İsfehani)
 • “Allah rızası için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir.”
  (Müslim)
Affetmek ile İlgili Diğer Hadisler
 • “Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere [Kendine bir şey vermeyenlere] ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.”
  (İ.Süyuti)
 • “Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş.”
  (Ruzeyn)
 • “Allah Teâlâ merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez.”
  (İ.Ahmed)
 • “Affedin ki affa kavuşasınız!”
  (İ.Ahmed)

Bir önceki yazımızda Zor Durumda Okunacak Sureleri sizler için yazdım.
İlgili diğer yazılardan bazıları ise şöyle;
İmanda Artma veya Eksilme Var Mıdır?
Kur’an-ı Kerim’de Ceza ve Cezalandırma
Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?
İrtidat Nedir?
Allah (c.c.) Ezeli ve Ebedidir!
Müslüman ve Kibir
Kur’an’da Allah (c.c.) Sevgisi
Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi

Bir Cevap Yazın