İslamı Bilen Hayırlı Evlatlar Nasıl Yetiştirilir?

"İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir:
Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır),kendisinden faydalanılan
ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat."
(Müslim, Vasiyyet, 14)

İslamiyet’te Çocuk Yetiştirmenin Önemi

Bir müminin, çocuklarını doğru ahlak üzerine, vicdanlı ve iyi insanlar olarak yetiştirmesi, hepsinden önemlisi iyi birer Müslüman olarak yetiştirmesi çok önemlidir.

Tüm Müslüman ebeveynlerin gayesi çocuklarını İslamı bilen, Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okuyan ve hayatına rehber eden bireyler olarak yetiştirmek olmalıdır. Ebeveynler de çocuk yetiştirme konusunda Kur’an ayetlerinin ışığından faydalanabilirler.

Anne ve babalar çocuklarının hayırlı evlatlar, iyi bireyler ve doğru müminler olması için çocuk eğitimine büyük önem göstermelidirler. Çocuk yetiştirme hususunda Kur’an-ı Kerim’i ve de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) hadis-i şeriflerini rehber edinmek en hayırlısıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların hayır üzere yetiştirilmesi gerektiğini belirmiştir.

Aileler çocuklarını en huzurlu ortamın aile ortamı olduğu bilinciyle ve buna uygun şekilde yetiştirmelidir. Ailesinin yanında huzurlu olmayan, ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi göremeyen çocuklar başka kişilere ve başka alanlara yönelmeye yatkın olurlar.

İçinde bulunduğu ailenin ortamına yabancılaşan çocuklar arkadaş ortamlarına kendilerini kaptırabilirler ve eğer kötü bir arkadaş çevresine sahiplerse de ailelerinden çok daha çabuk uzaklaşıp onlara karşı ilgisiz ya da saygısız şekilde davranabilirler.

"Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olun."
(Müslim, Hibe, 13)

Eğer ki ebeveynler çocuklarını iyi eğitir, onları bir canlıyı dünyaya getirmiş olmanın bilinciyle yetiştirir ve iyi birer birey olmalarına özen gösterirlerse çocuklar ailesiyle bağ kurabilen bilinçli bireyler olabilirler.
Ebeveynleriyle yeterli yakınlığı kuran çocuklar aynı zamanda arkadaşlarından olumsuz yönde etkilenmeye de kapalı olurlar ve dolayısıyla arkadaş ortamı yüzünden ailelerinden uzaklaşma gibi bir ihtiyaç da duymazlar.

Çocuklarıyla iyi bağlar kurmaya özen gösteren anne ve babaların dikkat etmeleri gereken en önemli nokta kendileridir. Hayırlı evlatlar isteyen anne ve babalar öncelikle hayırlı ebeveynler olmayı bilmelidirler. Öncelikle kendileri hayırlı birer insan ve iyi birer kul olmalıdırlar.

Anne ve babalar çocuklarına tamamen örnek teşkil ettiklerini bilmelidir. Çocuklara ahlaki eğitim verirken bu eğitimin tutarlı ve geçerli olması için çocuklara yapma dedikleri bir hatayı kendilerinin de yapmaları gerekmektedir. Yapılan ile söylenenin çelişmesi, çocuklara iyi örnek olmaz aksine bu tutarsızlık çocuğun anne ve babasına olan saygının azalmasına neden olabilir.

Hayırlı evlatlar yetiştirmek isteyen anne ve babalar çocuklarının boğazından haram lokma geçirmemeliler. Helal rızk ile beslenen, ailesinin helal haram gözetmeyi öğrettiği, helale ve hayra yönelttiği çocuk bu kavramların ehemmiyetini bilerek yetişir.

Hayırlı evlatlar yetiştirmek isteyen ailelerin çocuklarını terbiye etme ile ilgilenmeleri ve içten gelen duaları yapmaları önemlidir.

  • Hayatın her alanına dair bizlere yol gösteren, ışık olan ve çözüm sunan Kur’an-ı Kerim’de hayırlı çocuklar için de edilecek çok sayıda dua bulunmaktadır.

Hayırlı Evlat Yetiştirmeyle İlgili Ayetler

“Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. “
Bakara Suresi, 128. Ayet

“Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”
Âl-i İmrân Suresi, 38. Ayet

“Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster, dedi. Allah buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara, üç gün, işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”
Âl-i İmrân Suresi, 41. Ayet

“Sizi bir tek candan (Âdem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva’yı) yaratan O’dur. Eşi ile (birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rabbleri Allah’a: ‘Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız’, diye dua ettiler.” 
A’râf Suresi, 189. Ayet

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”
İbrâhim Suresi, 40. Ayet

“Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya’yı bağışladık. Eşini de kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.” 
Enbiya Suresi, 89. – 90. Ayetler

“(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.”
Furkân Suresi, 74. Ayet

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.”
Ahkâf Suresi, 15. Ayet


Bir önceki yazımızda Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor? sorusuna yanıt verdik.
İlgili diğer yazılarımızdan bazıları;
Aile Ahlâkı Nedir? Aile Ahlâkı ile İlgili Ayetler Hangileridir?
Kur’an’da Anne – Babaya Saygının Önemi
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
İslam’da Çocuk Sevgisinin Önemi
Müslümanlıkta Selamlaşma
İslâmiyet’in İlk Öğretmeni, Mus’ab bin Umeyr (r.a.)
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Ayet ve Hadislerle “Yetim Hakkı”
İslamiyet’te Kısasın Hükmü!

Bir Cevap Yazın