Kadir Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Önemi

Kadir Suresi

Kadir suresi, Kadr suresi olarak da bilinmektedir. Bu sure Kur’an’da 97. sıradadır ve 5 ayet-i kerimeden oluşan kısa bir suredir.

Kadr suresi kısa ve ezberlemesi kolay olduğu için aynı zamanda namaz sureleri arasında da geçmektedir.

Mekke döneminde nazil olan Kadir suresi, nüzul sıralamasına göre ise 25. suredir. Kadir suresi, Abese suresinden sonra, Şems suresinden ise önce inmiştir.

Kelime anlamı olarak kadir; şeref ve azamet ile güç yetirmek ve takdir gibi anlamlara gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim Kadir gecesi inmiştir. Sure de Kur’an’ın indiği mübarek gecenin gücünü, azametini anlatmak ve o gecenin kadrini yükselttiğini belirtmek üzere Kadir Suresi ismini almıştır.

Kadir Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahir Rahmanir Rahim
“İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.”

Kadir Suresinin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rabblerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir Suresinin Hikmeti

Kadir suresi, Allah (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve Kadir gecesinin ne denli önemi ve mübarek bir gece olduğu bildirir.

Kadir suresinde Kur’an’ın indiriliş zamanının özelliklerini belirten ve kulların bu gecenin faziletlerinden yararlanması gerektiğini vurgulayan Kadir suresi, Kadir gecesinin “..bin aydan hayırlı..” olduğuna dikkat çeker.

Kadir suresinde, Allah Teala’nın (c.c.) izniyle meleklerin Kadir gecesinde ard arda yer yüzüne indiği ve baş meleklerden olan Cebrail’in (a.s.) de meleklerle birlikte yer yüzünü şereflendirdiği bildirilmiştir.

Meleklerin ve baş melek Cebrail’in (a.s.), Kadir gecesinde yer yüzüne inip akşam vaktinden fecrin doğuşuna kadar her türlü iş için burada olacakları söylenmiştir.

Kadir gecesinin ne denli kutlu ve mübarek bir gece olduğunun idraki için bu bilgi oldukça önemlidir.
Kadir gecesi insanlar için sunulmuş, mübarek bir fırsattır.
Bu gecede insanların tövbelerini, ibadetlerini, huzurunu, isteklerini, Allah (c.c.) sevgilerini melekler de göreceklerdir.

Kadir gecesi dünyayı kaplayacak esenlikten, manevi ortamdan, geceyi saran huzur ve selametten de bahsedilir. Surede bahsedilen esenlik, Kadir gecesinde yapılan ibadetler, edilen dualar, okunan Kur’an’lar ve meleklerin yer yüzünde oluşu sonucu ortaya çıkan ilahi rahmet ile de ilgilidir.

Kadir Suresinin Önemi

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gecenin, rahmet ve bereketlere vesile olacağını bildirir.

Rahmetinden bu denli açıkça bahsedilen, Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin gerçekleştiği bu mübarek gecenin faziletlerinden yararlanmak çok önemlidir. Allah Teala (c.c.) Kadir suresinde, Kadir gecesinin mübarekliğini direkt olarak belirtmiştir.

Kadir suresi insana, bu faziletli gecenin hayrıyla tövbe ve istiğfar edip günahlardan uzaklaşmanın önemini anlatır.

Kadir gecesi Allah’ı (c.c.) anmak, Kur’an’ı okuyup anlamak, tefekkür etmek, geceyi dua – ibadet – tövbe üçgeniyle geçirmenin, bu mübarek gecenin geniş rahmet ve bereketinden yararlanmanın en güzel yoludur.

Müminler bu gecede yer yüzüne inen meleklerin de kendilerine katılabileceği ulvilikte ibadetlerini etme şansına ulaşabileceklerini vurgulayan Kadir suresinin önemi çok çok büyük ve ayrıdır.

Kadir gecesinde Müslümanların yapacağı en hayırlı şey;
bu mübarek geceyi Allah’a (c.c.) yönelerek ve Allah (c.c.) rızası için bol bol ibadet ederek geçirmektir.


İlgili diğer konular;
Namaz Surelerinin Okunuşu
Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilmeli?
Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Kaza Namazı Nasıl Kılınır?
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler

Bir Cevap Yazın