Karınca (Bereket) Duası Nedir? Karınca Duasının Dindeki Yeri

Karınca Duasının Dinimizdeki Yeri Nedir?

Karınca duası olarak bilinen aynı zamanda bereket duası da denilen dua, Kur’an’da geçen ya da sahih hadis kitaplarında yer verilmiş olan bir dua değildir.

Halk arasında yaygın olarak rağbet gören bu bereket duası, güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) rivayet edildiğini söylemek uygun değildir.

Fakat karınca duasının içeriğine ve anlamına bakıldığı zaman, Esmaü’l Hüsna’nın bir bölümünü, Allah’a (c.c.) yönelik bazı hitapları ve bereket taleplerini barındıran bir dua olduğu görülür.

İçeriği bakımından dine aykırı bir unsuru olmayan karınca duasının okunmasında, bereket için edilen bir dua olarak seçilmesinde bir sakınca yoktur.

Karınca (Bereket) Duası

Halk arasında karınca duası ya da bereket duası olarak bilinen duanın;
Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında, bir karıncanın yağmur yağmasını istemek amacıyla Allah Teala’ya (c.c.) yaptığı dua olduğuna inanılır.

Karınca (Bereket) Duasının Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Karınca (Bereket) Duasının Türkçe Meali

“Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in, İsmail’in, İshak ve Yakub’un Rabb’i Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’ı indiren Rabb’im. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah’ın Elçisidir.
Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefetatayyuş, Kıtmir. (Ashabı Kehfin isimleri).


Bir önceki yazımızda Zilzal Suresinin Meali ve Türkçe Okunuşunu sizler için paylaştık.
İlgili diğer yazılarımızdan bazıları ise şöyle;
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Nazar İçin Okunacak Dualar
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri
Kudüs ve Mescid-i Aksa İçin Nasıl Dua Etmeliyiz?

Bir Cevap Yazın