Kunut Duaları

Kunut Duaları Nedir?

Kelime anlamı olarak kunut; dua, itaat ve huşu gibi çok sayıda anlamı karşılar.

Kunut duaları, Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler ya da sureler değildir.

Kunut duaları vitir namazının son rekatında okunan dualardır. Vitir, yatsı namazının hemen ardından kılınan 3 rekatlık namazdır.

Kunut Duaları Ne Zaman Okunur?

Kunut duaları 3 rekatlık vitir namazının son rekatında okunmaktadır.

Vitir namazının 3. rekatında, Fatiha suresinden sonra bir namaz suresi okunur. Namaz suresinin ardından rükudan önce tekbir alınarak kunut duaları okunur. Kunut dualarından sonra da rükuya gidilir.

Kunut Duaları Okunuşları

1. Allâhumme innâ nesteînuke
Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

2. Allâhumme iyyâke na'budu
Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık.

Kunut Duaları Mealleri

1. Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

2. Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Dualarının Önemi ve Dindeki Yeri

Resulullah’ın (s.a.v.) peygamberliğinden sonra vahye dayalı olan hareketleriyle her daim ümmetine yol göstermiştir. Kunut duaları da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nübüvvetinden sonra ümmetine öğrettiği dualardandır.

Kunut duaları gibi Resulullah’ın (s.a.v.) öğrettiği dualar, ümmet-i Muhammed’e, Allah’tan (c.c.) neyi nasıl isteyecekleri hususunda yol göstericilerdir.

Kunut dualarını okumak aynı zamanda sünnet-i seniyyeye de uygun şekilde davranmaktır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) izinden giderek vitir namazlarında okuduğumuz kunut duaları ile ilgili rivayet edilen hadis-i şerifler, kunut dualarının önemini idrak etmekte daha iyi yardımcılar olacaklardır:

"Resulullah (s.a.v.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, 
bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. 
Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını
emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. 
İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve
nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden
geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak 
tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu."
(Ruhu'l-Beyan, 4:413-414.)
"Resulullah'ın (s.a.v.) üçüncü rekatı kılacağı sırada Fatiha ve 
zamm-ı sure okuyup rükuya gideceği sırada Cehennemi gördü.
Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde
kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi,
Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz
kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında
Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a (c.c.) sığındı."
"Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda 
kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır.
O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi." 
(Ebû Dâvud, Salât:336)

Kunut duaları Allah’a (c.c.) O’nun Resulü olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) gibi dua etmenin güzelliğini içinde barındırır.


Bir önceki yazımızda Allah’ın (c.c.) Zati ve Sübuti Sıfatları Nelerdir? sorusunu yanıtladık.
İlgili diğer yazılarımız;
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Namaz Surelerinin Okunuşu
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Bir Cevap Yazın