Kur’an Şirk ile İlgili Neler Söylüyor?

Şirk ile İlgili Ayetler Nelerdir? Şirk Nedir?
Şirkin Çeşitleri Var Mıdır? Gizli Şirk Ne Demektir?

Şirk Nedir?

Kelime anlamı olarak şirk, Allah Teala’ya (c.c.) haşa “ortak koşmak, eş koşmak, ortaklık” gibi anlamlara gelmektedir.

İslami anlamıyla da şirk, bir kavramı ya da varlığı yahut olguyu yüceltmek, onu kutsal görmek, Allah’a (c.c.) tercih etmek gibi anlamlara gelmektedir. Esasen şirk, Allah’tan (c.c.) başka bir varlığı ilah olarak kabul etmek anlamına gelmektedir.

Şirk koşmak, şirk etmek, şirke girmek gibi çeşitli şekillerde ifade edilen şirk kavramı Müslümanım diyen her bireyin mutlak suretle kaçınması gereken günahların en başında gelir. Allah Teala’ya (c.c.) haşa başka bir ortak koşmak, Allah’a (c.c.) iftira etmek, O’nu kıyaslamak bir kulun asla yapmaması gereken başlıca hatalardandır.

Şirk hususunda Allah (c.c.), her günahı affedebileceğini fakat şirkin affının olmadığını buyurmuştur. Yoktan var eden, yaradılışın her safhasının esas ve tek sebebi olan Allah Teala’nın (c.c.) hiçbir ortağı yoktur. Bu, Müslüman olan her bireyin iman etmesi gereken bir gerçektir.

Gizli Şirk Nedir?

Şirk-i Hafidi, yani gizli şirk açık şirk gibi doğrudan Allah’a (c.c.) ortak koşmak ya da inkar edip başka şeylere inanmak vs. gibi bir durum değildir. Gizli şirk daha çok riya gibidir. Müslümanın bir amelini gösteriş için yapması, amellerinde ve davranışlarında Allah (c.c.) rızasını aklının ucuna dahi getirmezken yüzünü Allah’tan (c.c.) başkasına çevirmesi. Cenabı Hakk’ın (c.c.) rızası olmayan bir işte başkalarının rızasını benimsemek, başka bir insanın zoruyla ya da ona yaranmak için namaza durmak gibi davranışlar gizli şirke girmektedir.

Mümin olan bir kişi yaptığı ibadetlerin ve iyi amellerin her birini yalnızca ve yalnızca Allah (c.c.) rızası için yapar. Gizli şirk çok ince çizgileri olan bir husustur ve her Müslümanın gizli şirk konusu üzerinde düşünmesi, tefekkür etmesi gerekir. Yaptığı ibadetlerin Allah (c.c.) katında değersiz ve anlamsız olmasını istemeyen her Müslüman gizli şirke girebilecek her davranıştan kaçınmalı ve sadece Allah (c.c.) rızasını gözetmelidir.

Şirk ile İlgili Kur’an Ayetleri

“Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.” 
Al-i İmran Suresi, 186. Ayet

“Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa, hep Allah’ındır. Allah’tan başkasına tapanlar (gerçekte) Allah’a koştukları ortaklara tâbi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar.” 
Yûnus Suresi, 66. Ayet

“Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”
Mâide Suresi, 72. Ayet

“Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”
Bakara Suresi, 81. Ayet

“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”
Nisâ Suresi, 48. Ayet


İlgili diğer yazılarımızdan bazıları;
Namaza Riya Karıştırmak!
Gıybet Etmenin Günahı!
Kıyamet Alametleri Nelerdir?
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Nasıl Salavat Getirilir?
Murakabe Nedir?
Kur’an’da Örtünme Var Mı?
Müslümanlıkta Selamlaşma
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?

Bir Cevap Yazın