Kur’an’da Ahlâkî Emir ve Faziletler

Kur’an’da Ahlâk

Ahlâk, Arapça bir kelimedir. Ahlâk, insanın kendisi dahil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerin de nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür.

Ahlakın konusunu; iyi ile kötünün tespiti, iyiyi örnek alarak kötü olandan kaçınma, insanın karakteri, insanın yapması gereken vazifeler gibi şeyler oluşturur.

Kur’an-ı Kerim’de ahlaka dair çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Bir Müslümanın doğru ahlaklı olması çok önemlidir. Müslüman, iyi ahlaklı, iyi huylu bir birey olmakla yükümlüdür. Kur’an’da da ahlak; iman ve ibadetle iç içedir.

Kur’an ahlakı sayesinde kişi, davranışlarındaki güzel ve çirkin olanı anlar. Fazileti ve rezileti öğrenir. Ahlakı, faziletlerle donatarak kötülüklerden kurtulma yollarını öğrenir.

Kur’an-ı Kerim’de imanın yanında, ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerektiğine birçok ayette işaret edilir.

 

Kur’an-ı Kerim’de Ahlaki Emir ve Faziletler ile İlgili Ayetler Hangileridir?

 

“Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve «İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin» diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. (Ey İsrailoğulları!) Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz.”

                                                                                                   Bakara Suresi, 83 – 84. Ayetler

 

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”

                                                                                                                   Nisâ Suresi, 36. Ayet

 

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir.”

                                                                                                                    Nisâ Suresi, 40. Ayet

 

“Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah’ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.”

                                                                                                                  Nisâ Suresi, 114. Ayet

 

“(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.”

                                                                                                   A’râf Suresi, 199 – 200. Ayetler

 

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

                                                                                                                    Nahl Suresi, 90. Ayet

 

“O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah’ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

                                                                                                                    Rûm Suresi, 38. Ayet

 

“Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.”

                                                                                                   Mü’minûn Suresi, 2 – 8. Ayetler

 

“(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. “

                                                                                                       Şûrâ Suresi, 36 – 43. Ayetler

 

Bir önceki yazımız; Kâfirlere İtaatin Hükmü

 

“Kur’an’da Ahlâkî Emir ve Faziletler” üzerine 11 yorum.

 1. Geri bildirim: Kurban ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular | MEALTUR

 2. Geri bildirim: Gıybet Etmenin Günahı! | MEALTUR

 3. Geri bildirim: Fatiha Suresinin Meali, Okunuşu ve Faziletleri | MEALTUR

 4. Geri bildirim: Kitaplara İman Nedir? | MEALTUR

 5. Geri bildirim: Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset | MEALTUR

 6. Geri bildirim: Kıyamet Alametleri Nelerdir? | MEALTUR

 7. Geri bildirim: Murakabe Nedir? | MEALTUR

 8. Geri bildirim: Kur'an'da Örtünme Var Mı? | MEALTUR

 9. Geri bildirim: Mevlid Kandilinin Dindeki Yeri? Mevlid Kandilinde Nasıl İbadet Edilir? | MEALTUR

 10. Geri bildirim: Din Kardeşliği ile İlgili Ayet ve Hadisler | MEALTUR

 11. Geri bildirim: Evvabin Namazı Nasıl Kılınır? | MEALTUR

Bir Cevap Yazın