Mabetler Dokunulmazdır!

“Mescidler şüphesiz Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).”

                                                                                                                      Cin Suresi, 18. Ayet

 

Mabetlerin Dokunulmazlığı

İslam inancında mabetlerin masumiyeti çok önemlidir. Allah’ın (c.c.) kelâmı Kur’an-ı Kerim’de de mabetlerin dokunulmazlığına dair ayetler bulunmaktadır.

Mabetler Müslümanlar için dokunulması yasak olan yerlerdir. Bu yalnızca camiler için de geçerli değildir, inançlı bir Müslüman diğer dinlerin mabetlerine de saygılı olması gerektiğini ve Allah (c.c.) rızası için her zaman anlayışlı ve hoş görülü davranması gerektiğini bilir. Camiler, kiliseler, havralar, hangi inancın mabedi olursa olsun mabetlerin dokunulmazlığı vardır.

Dünya üzerinde her dinden olan insanda mabetlerin dokunulmazlığı konusunda, insanlığın toplu olarak hassasiyeti vardır ve olmalıdır. Mabetlere saldırmak, camilere zarar vermek kesinlikle kabul edilmez bir hatadır.

İslamiyet’te askerler savaş zamanında dahi mabetlere asla dokunmazlar. Çünkü bizim dinimizde mabetlere zarar vermek yasaktır. Hem Kur’an’da hem de fıkıh kitaplarında mabetlerin dokunulmazlığı olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca Müslüman askerlerin sadece mabetlere dokunması değil, doğaya, ağaçlara, yaşlı insanlara, hayvanlara, eli silah tutmayan insanlara, çocuklara ve kadınlara da zarar vermesi yasaktır. Müslüman bir kişi her zaman Allah (c.c.) rızası için adil ve merhametli olmalı, haksızlık yapmamalıdır.

Camilerin varlığı Müslümanlar için çok önemlidir. Bir bölgede cami varsa bu Müslüman neslin varlığına işarettir. İnançlı mü’minlerin ibadet ettikleri kutsal bir mekân olan camilere zarar vermek çok ayıp ve çok günahtır.

Kur’an-ı Kerim’de de mabetlerin dokunulmazlığı ile ilgili ayetler bulunmaktadır. Allah (c.c.) her zaman her konuda olduğu gibi kullarına saygılı ve yapıcı olmaları gerektiğini, yıkıcılığın ve zarar vermenin Müslümanlığa yakışmadığını anlatmıştır.

 

Mabetlerin Dokunulmazlığı ile İlgili Ayetler

“Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. (Başka türlü girmeye hakları yoktur.) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.”

                                                                                                              Bakara Suresi, 114. Ayet

 

“Onlar, başka değil, sırf «Rabbimiz Allah’tır» dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah’ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.”

                                                                                                                     Hac Suresi, 40. Ayet

 

 

Mescitler dinimiz için çok önemlidir. Allah ü Teâlâ (c.c.) Kur’an’da mescitlerin önemini vurgulamıştır;

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”

                                                                                                                  Tevbe Suresi, 18. Ayet

Bir önceki yazımız; Kur’an-ı Kerim’de Ceza ve Cezalandırma

 

“Mabetler Dokunulmazdır!” üzerine 7 yorum.

  1. Geri bildirim: Kâfirlere İtaatin Hükmü | MEALTUR

  2. Geri bildirim: Fil Suresinin Önemi, Anlamı ve Okunuşu | MEALTUR

  3. Geri bildirim: Mescid-i Aksa Hakkında Tüm Detaylar! | MEALTUR

  4. Geri bildirim: Tekasür Suresi | MEALTUR

  5. Geri bildirim: Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram Hakkında Ayet ve Hadisler | MEALTUR

  6. Geri bildirim: Kudüs'ün Önemi ve İslam'daki Yeri | MEALTUR

  7. Geri bildirim: İmam Şazili ve Abdülkadir Geylani'nin Hizbü'n Nasr Duaları | MEALTUR

Bir Cevap Yazın