Müslümanlıkta Selamlaşma

Selam kelime anlamı olarak; barış, rahatlık, selamet, emniyet, huzur, iyi sonuç gibi anlamları karşılamaktadır.

İslam’da ise en kısa haliyle bir Müslüman bir diğerine “selamüm aleyküm” diyerek selam verir ve diğer Müslüman da bu selamı “aleyküm selam” karşılığıyla alır.
Burada Müslümanlar birbirlerine “Allah’ın selamı üzerine olsun” demiş olurlar.

Bu anlamlardan da çıkarılabilecek en güzel şey şüphesiz bir insana selam vererek o kişiye çok kolay bir şekilde ama nitelikli dua etmiş oluruz.

Ayrıca “Es-selamü aleyküm” diyerek selam vermenin anlam açısından daha makbul olacağı kabul edilmektedir. Selamı alan kişinin de cevaben “Ve aleykümü’s-selam ve rahmetullah” şeklinde daha güzeliyle karşılık vermesi daha makbul kabul edilir. Burada Allah’ın selamının üzerine olması dileğiyle selamlanan kişi “Allah’ın selamı ve rahmeti sizin üzerinizde olsun” demiş olur.

“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”
Nisa Suresi, 86. Ayet

Din Kardeşliğinin En güzel Basamağı; Selam

Müslümanlar için selam vermenin ne denli önemli olduğu ayet-i kerimelerde dahi belirtilmiştir. Bu ayet-i kerimeden de açıkça anlaşılır ki Müslüman için selam vermek farz olduğu gibi selama karşılık vermek de farzdır.

Bir Müslümanın, birinin / birilerinin yanına girip çıkarken yahut birileriyle karşılaştığı zaman selam vermesi gerekir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) selam ile ilgili;
“Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin.
Oradan kalkıp giderken yine selam versin."
buyurmuştur.
(Tirmizi)

Selam veren kişi her hareketinde olduğu gibi bunda da Allah (c.c.) rızasını gözetmeli ve selamlaşmanın aynı zamanda bir sünnet olduğunu da unutmamalıdır. Eğer her Müslüman bu bilinç ile selamlaşır ise toplum arasında huzurun yayılması için küçük gibi görünen çok çok büyük bir adım da atmış olur. Daru’s Selam’a giden yollardaki adımlardan birisi de şüphesiz Müslümanların selamlaşmasıdır.

Mümin unutmamalıdır ki yaptığı her hareketi Allah (c.c.) rızasını ve sünneti gözeterek yaparsa selam vermek gibi gündelik ve basit görünen bir şey dahi ona sevap kazandıracak, kalbine huzur verecek ve etrafına da İslamın huzurunu yaymasına vesile olacaktır.


İlgili yazılardan bazıları;
Nasıl Salavat Getirilir?
Kur’an Ahde Vefa ile İlgili Ne Söylüyor?
Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetler
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset
Salavat Getirmenin Önemi!
Cuma Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri
Gıybet Etmenin Günahı!
İslamiyet’in Emanete Bakışı
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Cuma Günü Salavât Getirmenin Hükmü
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi

Bir Cevap Yazın