Namaza Riya Karıştırmak!

Allah ü Teala (c.c.) kullarına ibadet etmelerini buyurduğunda aynı zamanda bunu Allah (c.c.) rızası için yapmaları, ibadetlerine gösterişi karıştırmamaları gerektiğini de bildirmiştir.

Bir Müslümanın ibadetlerine riya karıştırması, salih amele uygun olmayan bir davranıştır ve ibadeti amacından ve niyetinden saptırır. Riyanın zararlarından ve doğuracağı tehlikelerden Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde bahsetmiştir.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, 
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”
Mâ’ûn Suresi

Namaz ibadeti, en özel ve en güzel ibadetlerimizden birisidir. Müslümanların üzerine farz olan böyle bir ibadete riya karıştırmak da namazı yaralayacak ve hatta boşa gitmesine yol açacak bir yanlışlıktır. Hatta namaza riya karıştırmak, yalnızca namaz ibadetinin boşa gitmesine sebep olmakla kalmaz, bazı durumlarda insanı günaha da sokar.

Riya ile Kılınan Namaz

Allah’ın (c.c.) emrettiği üzere emrine uyan ve namazını kılan Müslümanlar, eğer namazlarına niyet ederken dahi daha niyetlerinde bile riya bulunduruyorsa o namaz boşa gider. Namazı, çevre baskısından ya da çevreye kendini kabul ettirmek gibi sebeplerden dolayı kılan bir kişi kul için ibadet ediyor olur. Bu sadece namazın boşa gitmesiyle kalmayıp kişiyi de günaha sokacak bir davranış olabilir.

Etraftan görsünler, insanlar benim namaz kıldığımı bilsin, çevredekilerin övgüsünü toplamak için namazımı aksatmayayım gibi düşüncelerle niyetleninen ve kılınan namazın bir hayrı, bir sevabı yoktur. İbadetler kulları tefekküre yönlendiren ve Allah’ı (c.c.) düşünerek şükretmelerini ve Allah’tan (c.c.) istemelerini sağlayan değerlerdir. Fakat ibadeti kul için yapar hale gelen kişi, yaptığı ibadetten ne sevap kazanır ne o ibadet kişiyi tefekküre yönlendirir ne de şükür ile duaya. Allah (c.c.) rızası için kılınmayıp, kullara gösteriş amaçlı kılınan namazda hayır yoktur.

Riya Kapılarını Kapatmaya Çabalamak

İbadete temiz yürek ile başlamak, o ibadete riya bulaşmayacağı anlamına gelmez. Temiz niyetle başlansa da devamında riyaya kapılmak söz konusu olabilir.

Müslüman namazına Allah (c.c.) rızası için başlar ve bu niyetinin sevabını alır. Fakat namaz esnasında vesveseye kapılmak ya da insanların övgüsünü hissedince namazı daha bir şevkli kılmaya başlamak gibi etkiler, temiz niyetle başlanan namaza riya karışmasıdır. Bu gibi durumlarda kul riyayı nefsinden uzaklaşmak için zihnini toparlamalı ve ibadetine tekrardan Allah (c.c.) rızası için yoğunlaşmalıdır. Bu tarz bir riyanın zararı yoktur çünkü kul namazına başlarken Allah (c.c.) rızası için başlamış ve vesvese ile başa çıkmak için nefsine hakim olmaya çalışmıştır. Sonucunda da yine Allah (c.c.) rızası için namazını tamamlamış olur. Eğer ki vesvesesini savuramazsa ve temiz niyetle başladığı namazı riyayla sürdürür ve devam ettirirse, o zaman namazını yaralamış olur.

Elbette ki tüm bunlara rağmen yine de kulların nefsi ile mücadelesini ve niyetlerini en iyi Allah (c.c.) bilir ve ona göre takdirini Allah (c.c.) verir.

Cemaat ve Riya

Pek çok insan namaz kılmak için camiye gitmenin de gösterişe gireceğini savunur. Bu yanlış bir bakış açısıdır. Camiler namaz kılmak, ibadet etmek ve dini bilgilerimizi pekiştirmek için yapıldı. Farz namazları camide kılmak en güzel çabalardan birisidir. Farzda gösteriş tehlikesi olsa dahi en azından ibadet borcu ödenmiş olur. Ayrıca farz olan namazları ve diğer tüm farzları açıkça yapmak, namazı cemaat ile birlikte kılmak “herkese göstermek” algısını riya lekesinden uzak bir niyetle gerçekleştirmektir. Şöyle ki farzları herkese göstermek, niyette riya yoksa, aksine teşvik ettirmek olarak düşünülmelidir. Farzları açıkça yerine getirmek, Allah (c.c.) rızası güdüldüğü takdirde çok daha hayırlı ve geçerlidir.

 

Namaz ve Riya ile İlgili Ayetler

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.”
Bakara Suresi, 45. Ayet

“Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.”
Nisâ Suresi, 142. Ayet

“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.”
Mâide Suresi, 58. Ayet

“Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.”
Meryem Suresi, 59. Ayet

Bir önceki yazımız; 2019 Hac Kaydı İçin Önemli Bilgileri içeriyor.

Ayrıca ilgili yazılardan bazıları; 
Namaz Nedir? Namaz Sureleri Nelerdir?
Abdestin Önemi – 
Kaza Namazı Nasıl Kılınır? – 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) İlk Hutbesi – 
İslâmiyet’te Temizliğin Önemi – 
Ramazan Ayı Hayatımıza Neler Katar?

Bir Cevap Yazın