Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi

Namaz

İslam’ın 5 şartı vardır; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç Tutmak, Zekat Vermek ve Hacca Gitmektir.

İslam’ın bu 5 şartından biri olan namaz da Allah’ın (c.c.) kullarına farz kıldığı en güzel ibadetlerden biridir.
Müslüman kulların, huşu ve huzur içerisinde Allah Teala (c.c.) ile baş başa kaldığı, O’na dua, hamd-ü sena, şükür ve tövbe istiğfarlar ettiği çok mübarek bir ibadettir.

Cemaat ile Namaz

Müslümanlar üzerine, günde 5 vakit farz olan namaz ibadetini eda etmenin en güzel yollarından biri de cemaat oluşturarak namazı topluca kılmaktır.

Müslümanların toplanarak, bu güzel ibadeti birlikte gerçekleştirmesi, cemaat kurmanın oluşturduğu ortam ve cemaat ile kılınan namazın mü’minler arasında hissettirdiği paylaşım; çok ayrı bir fazilete sahiptir.

Namazı cemaatle birlikte kılmak, namaz için camiye gitmek ya da evde cemaat oluşturarak namaz eda etmek, asr-ı saadetten beri var olan ve inşallah kıyamete kadar da var olacak bir birlikteliktir.

Resulullah ve Cemaat Namazları

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) da hayatı boyunca, namazları cemaate kıldırmaya özen göstermiştir. Resulullah (s.a.v.), cemaate kendisi namaz kıldıramadığı dönemlerde ise namazlarını, Hz. Ebubekir (r.a.) önderliğindeki cemaate katılarak namazlarını eda etmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cemaatle birlikte namaz kılmaya dair söylediği pek çok söz, namazı cemaatle kılmaya teşvik ettiği pek çok hadis ve olay vardır.

 • Resulullah'ın (s.a.v.) İslam dininin direği olan namazı cemaatle kılmayı her zaman teşvik etmiş olması, imandan sonra en büyük İslam emri olan bu ibadeti, cemaatle iştirak etmeyi İslam’ın şiarı ve sembollerinden biri yapmıştır.

Cemaat ile kılınan namazın, tek başına kılınan namazın sevabından daha çok sevap kazandırdığı bilinmektedir.

ibn-i Ömer'den (r.a.) rivayet edilen hadis-i şerifte
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.); 
“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi
derece üstündür” buyurmuştur. 
(Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249)

Bu hadis de cemaat ile namaz kılmanın, yalnız kılmaktan daha faziletli olduğunun göstergesidir.

Namazı cemaat oluşturarak eda etmek, Müslümanlar arasındaki birlik – beraberlik duygularını pekiştirir. Din kardeşleri arasındaki iletişim cemaat namazları sayesinde kuvvetlenir. Müslümanların birbirlerine olan bağlılıkları, samimiyetleri, ilgileri ve özenleri cemaatle kılınan namazlar sayesinde yenilenir ve sevgi, saygı duygusunu uyandırır.

Cemaat ile namaz kılmaya gayret etmek sadece daha fazla sevap kazanılmasını sağlamakla kalmaz, İslam’ın bir parçası olunduğunu, Müslümanlığın birlik ve beraberlik dini olduğunu, Allah’ın (c.c.) kulu olunduğunu daha iyi idrak edilmesini sağlar.

Cemaat ile Namaza Teşvik Eden Ayet-i Kerimeler

Cemaat Namazının Dindeki Yeri ve Önemi

“Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”
Bakara Suresi, 43. Ayet

Bakara suresinin 43. ayetinde yer alan “Rükû edenlerle birlikte rükû etmek” fiili, cemaat ile gerçekleşebilecek bir durumdur.
Ayetteki bu vurgu, Müslümanları namazlarını cemaat eşliğinde eda etmeye teşvik eder.

Namaz cemaat ile kılındığı vakit hem bedenler hem de ruhlar birbirlerinden destek alır, böylelikle nefis ve şeytan ile mücadele etmek kolaylaşır, namazı doğru bir şekilde eda etmek kuvvetlenir.

“(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”
Nisâ Suresi, 102. Ayet

Allah (c.c.) savaş ortamında dahi namazın cemaatle kılınmasını emretmiştir.

Resulullah’ın (s.a.v.) Namazı Cemaatle Kılma Hususundaki Hadisleri

 • “İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.”
  (Buharî, ezan, 9,32; Müslim, salat, 129)
 • “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevab alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”
  (Buharî, ezan, 34; Müslim, Mesacid, 260)
 • “Kişinin cemaat ile kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazdan yirmi beş derece daha faziletlidir. Bu fazilet şu şekilde gerçekleşir: Biriniz güzelce abdest alır sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece; ‘Allah’ım! Bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et’ diye dua ederler.”
  (Ebu Dâvûd, Salât, 49, I, 378)
 • “Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah’a o nispette sevimlidir.”
  (Ebu Dâvûd, Salât, 47)
 • “Allah Teala Hazretleri, mescidlere gidip gelenler için, her gidip gelmede cennetten nimetler hazırlamıştır”
  (Zübdet’ül Buhari, s.116)
 • “Yatsı namazını cemaatle kılan kişi gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alır; sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”
  (Buhârî, Ezân 34; Müslim, Mesacid 260)

Bir önceki metnimizde Gusül Abdestinin Tüm Detaylarını sizler için kaleme aldım.
İlgili diğer metinlerden bazıları ise şöyle;
Namaz Surelerinin Okunuşu
Kaza Namazı Nasıl Kılınır?
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Kunut Duaları
Adım Adım Nasıl Hac Yapılır?
Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?
Zekât Nasıl Geçerli Olur?
Nasıl Salavat Getirilir?
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Karınca (Bereket) Duası Nedir? Karınca Duasının Dindeki Yeri
Müslümanlıkta Selamlaşma

Bir Cevap Yazın