Nasıl Salavat Getirilir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ismi geçtiği zaman ya da onu anmak ve onun için dua etmek istendiğinde okunmaktadır. Salavat Allah’ın (c.c.) rahmetinin ve selamının Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üzerine olması dileğini ifade eden dualardır.

Allahuteala (c.c.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) salavat getirmeyi Kur’an’da da buyurmuştur. Ayet-i kerimeden açıkça anlaşılır ki Allahuteala (c.c.) ve melekleri de Hz. Muhammed’e salavat getirir.

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavat getirirler.
Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”
Ahzâb Suresi, 56. Ayet

Peygamber Efendimizin Öğrettiği Salavat!

Peygamber Efendimize (s.a.v.) salavat getirmenin birçok şekli vardır. Sizlerle onların büyük bir kısmını paylaşmadan önce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) kendisine nasıl salavat getirilmesi gerektiğini anlattığı hadis-i şerife bakalım;

Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre (r.a.) şöyle anlatır: 
Bir gün Rasûlullâh (s.a.v.) yanımıza gelmişti. Kendisine;
“Yâ Rasûlallâh! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik,
ancak sana nasıl salavat getireceğiz?” diye sorduk.
O da şöyle buyurdu;
«Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi
Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık
(hamdedilen) ve yücesin.
Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi
Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et.
Şüphesiz sen övülmeye lâyık (hamdedilen) ve yücesin!» deyiniz.”
(Buhârî, Enbiya,10; Deavât 32; Tirmizî, Vitir, 20;
İbn-i Mâce, İkâme, 25, Müslim, Salat, 65, 66, 69)

Salavat getirmek, Hz. Muhammed (sa.v.) ile kalben buluşmayı, onunla kalpten birlikte ve beraber olmayı sağlar.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) salât ü selam getirerek, duası ile buluşabiliriz.

Allahutela’nın (c.c.) Ahzap suresi 56. ayet-i kerimesinde de buyurduğu gibi, bizler de Allah’ı (c.c.) ve meleklerini örnek alarak sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) çokça salavat getirmeli, Resulullah’ı (s.a.v.) hatırlamalıyız.

Salavat Okunuşları ve Türkçe Anlamları

 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Habîbi (sevgilisi)!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Nebîsi!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Halîli (dostu)!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın seçkin kulu!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın mahlukatının en hayırlısı!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın arşının nuru!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın vahyinin emîni!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey peygamberlerin efendisi!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey müttakîlerin imamı!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey nebîlerin mührü ve sonuncusu!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey alemlere rahmet olarak gönderilen!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey günahkarların şefaatçisi!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın kendisini zînetlendirdiği/süslediği zât!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın şereflendirdiği zât!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın keremli kıldığı zât!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın yücelttiği zât!
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın öğrettiği zât!

Bunların yanı sıra daha kısa olan ve ezberine daha aşina olduğumuz salavatlardan bazıları da şöyle;

 • Sallallahü aleyhi ve sellem”
 • “Allahümme salli alâ Muhammed”
 • “Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”
 • “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

Bir önceki yazımızda Miraç Kandilini İdrak Etmek konusunu işledik.
İlgili konulardan bazıları ise şöyle;
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi
Cuma Günü Salavât Getirmenin Hükmü
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) İlk Hutbesi
Salavat Getirmenin Önemi!
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Kur’an Ahde Vefa ile İlgili Ne Söylüyor?
Cuma Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri

Bir Cevap Yazın