Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?

Şükür Nedir?

İslamiyet’i yaşayan bir kişinin hayatında muhakkak şükür de daim olmalıdır. Allah (c.c.) rızası için yaşayan bir Müslümanın Allah’ın (c.c.) nasip ettiklerine şükretmemesi samimi olmayan bir davranıştır.

Sözlük anlamında şükür; mutlu ve iyi bir olaydan dolayı duyulan hoşnutluğu bildirme demektir. Dini anlamda da Yaratıcıya duyulan minnet anlamını karşılamaktadır.

İslam ahlakında ise şükür, Allahu Teala’nın (c.c.) bahşettiği her nimetin bilincinde olmayı, O’na iman ederek verdiklerinden dolayı Allah’a (c.c.) minnet duymayı ifade eder.

Allah’ın (c.c.) yüceliğinin, her şeyi yaratanın ve her şeyi sağlayanın O olduğu gerçeğinin farkında olan kullar, ancak şükür ile bunların kıymetini bildiğini idrak edebilir ve bunu gösterebilir.

  • Şükür, kulun kalbinde sevgi ve tanıklık, davranışlarında itaat ve dilinde övgüdür.

Kalben, fiilen ve lisanen şükredilmelidir. Allah’a (c.c.), O’nun varlığına, kendi varlığına, Rabb’in (c.c.) verdiği hayata ve bahşettiği nimetlere şükretmek müminin yürekten yapması gereken bir eylemdir. İnsan ararsa, gözünü ya da zihnini çevirdiği her yerde şükür sebebi bulabilir.

“… Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir.”
Neml Suresi, 40. Ayet-i Kerimeden

Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde kullara, kendilerine sayısız nimetler bahşedildiğini, kulların da kendilerini var eden ve nimetler veren Allahu Teala’yı (c.c.) bilerek şükür içerisinde olması gerektiği bildirilmiştir.

Allah’ı (c.c.) bilmek, O’nu övmek, zikretmek, O’na şükür ederek yaşamak bir Müslümanın hayattaki gayelerinden olmalıdır. Aynı zamanda şükür, yaratılan nimetlerin esas sahibini tanımanın yollarından da birisidir. Kul Rabb’ine özüyle, sözüyle ve amelleriyle şükretmeli.

Şükrün tam tersi de küfürdür. Nimet vereni inkar etmek, yok saymaktır. Minnet duymak yerine aksine inkarda bulunmaktır küfür.

Şükrün Çeşitleri Nelerdir?

  • Kalben Şükür

Allahu Teala’yı (c.c.) ve O’nun bahşettiği tüm nimetleri tanımak, O’nu can-ı gönülden tasdik etmektir. Allah’ı (c.c.) yaşamın her alanında ve her anında gönülden anarak, var olan her şeyin yaratıcısının ve sahibinin Allah (c.c.) olduğunu bilerek minnet duymaktır.

  • Fiilen Şükür

Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu bedeni ve diğer nimetleri Allah (c.c.) rızası için kullanmaktır. Amellerini, eylemlerini Allah (c.c.) rızası için Allah’a (c.c.) şükrederek gerçekleştirmektir. Müslümanın Müslümana yardım ettiği her eylem de yine minnet ile yapıldığı zaman fiili şükürdür.

  • Lisanen Şükür

Allahu Teala’nın (c.c.) verdiği nimetlere söz ile şükür etmektir. Allah’ı (c.c.) zikretmek, O’nu övmek ve minnetini dile getirmektir.

Şükür Müslümana Fayda Sağlar

Şüphe yok ki Allah (c.c.) rızasını gözeterek yaşamak yine o kişiye fayda sağlayan bir yaşam biçimidir.

Dünya nimetlerinden etkilenip Allah’ı (c.c.) unutmaya, amellerini bu dünya için işlemeye meyilli olan insan nefsini şükür frenler. Şükrü dilinden, davranışından ve gönlünden uzak tutmayan mümin, nefsine hakim olmayı, kalbini Allah’a (c.c.) duyduğu sevgi ve minnetle yumuşatmayı öğrenir. Şükür ile Allah’ı (c.c.) zikreden, aczini hatırlayan insan bu sayede kalbini yumuşatır ve güzel ahlak üzerine yaşamaya çalışır.

Şükür insanın şımarmasının da önüne geçer. Sahip olduğu her şeyin asıl sahibinin Allah (c.c.) olduğunu bilen, bu bilinç ile şükreden insan bu sayede kendi nefsini aşırılıktan korur. Kendisine bahşedilen nimetlerin onu Allah (c.c.) yolundan uzaklaştırmasına şükür ile engel olur.

Şükür bilinci ile yaşayan mümin, Allahu Teala’nın (c.c.) verdiklerini, Allah’ın (c.c.) verdiğini unutmadan, O’nun kullarından istediği şekilde kullanmakla yükümlü olduğunu bilerek buna göre yaşar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), 
şükürle dolu bir kalbin insana bahşedilen en büyük nimetlerden 
olduğunu söylemiştir.
Sevbân'dan (r.a.) rivayet olunur ki;
"Tevbe Sûresi, 34. Ayet nâzil olduğu zaman biz, 
Efendimiz’le birlikte seferde bulunuyorduk. 
Ashab-ı Kiram'dan birkaçı; «« Altın ve gümüş hakkında inecek olan indi.
(Artık bir daha onları biriktirmeyiz.) Keşke hangi malın 
daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan biraz edinsek? »»  dedi. 

Resûlullah şu cevabı verdi;
«« "Sâhip olunan şeylerin en efdali zikreden bir dil, şükreden bir kalp,
kocasının îmânına yardımcı olan sâliha bir zevcedir." »» 

(Tirmizî, Tefsir, 9/9)

Şükür ile İlgili Ayetlerden Bazıları;

“Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.”
Bakara Suresi, 172. Ayet

“Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.
İbrâhîm Suresi, 7. Ayet

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. “
Âl-i İmrân Suresi, 144 – 145. Ayetler

“Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.”
Nisâ Suresi, 147. Ayet

“Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.”
Lokmân Suresi, 12. Ayet


İlgili yazılardan bazıları;
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?
Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetler
Şüphesiz Hayır ve Şer Allah’tandır
Ahirete Nasıl Hazırlanmalıyız?
Cuma Günü Salavat Getirmenin Hükmü
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Kıyamet Alametleri Nelerdir?
Kitaplara İman Nedir?
Cuma Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri
Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset
Salavat Getirmenin Önemi!

Bir Cevap Yazın