Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Akrabaları

Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) babasının, annesinin, çocuk ve torunlarının, akraba ve bazı yakınlarının isimlerini sizler için sıraladım.

571 yılının Rebiüevel ayının 12. gecesi Mekke'de dünyaya gelen Resulullah (s.a.v.), 61 sene sonra 632 yılının yine Rebiüevvel ayında ve Medine'de vefat etmiştir.

Her sene Rebiüevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili olarak karşılanır.

Resulullah'ın (s.a.v.) Ailesi ve Yakınları

 • Babası, Hz. Abdullah (r.a.)
 • Annesi, Hz. Âmine (r.a.)
 • Babasının babası olan Dedesi, Abdulmuttalip Şeybe bin Haşim
 • Babaannesi, Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye
 • Annesinin babası olan dedesi, Vehb bin Abdimenaf
 • Anneannesi, Berra bint-i Abduluzza
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Amcaları
  Zübeyr (Ebû Tâhir)
  Ebû Tâlib
  Abbâs,
  Dırâr
  Hamza
  Mukavvim
  Hacl
  Hâris
  Ebû Leheb
  Gaydak
  Abdülkâbe
  Kusem
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Dayıları
  Abdyağûs
  Ubeydyağûs.
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Halaları
  Ümmü Hakîm el-Beydâ
  Âtike
  Ümeyme
  Ervâ
  Berre
  Safiyye
 • Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Teyzeleri
  Ferîda
  Fahita
 • Resulullah’ın (s.a.v.) Hanımları
  Hatîce bint-i Huveylid
  Sevde bint-i Zem‘a
  Âişe bint-i Ebû Bekir
  Hafsa bint-i Ömer
  Zeyneb bint-i Huzeyme
  Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe)
  Zeyneb bint-i Cahş
  Cüveyriye bint-i Hâris
  Safiyye bint-i Huyey
  Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan)
  Meymûne bint-i Hâris
  Mâriye bint-i Şem‘ûn
 • Resulullah'ın (s.a.v.) Erkek Çocukları
  Hz. Kâsım
  Hz. Abdullah (Tayyib ve Tâhir)
  Hz. İbrahim
 • Resulullah'ın (s.a.v.) Kız Çocukları
  Hz. Zeyneb
  Hz. Rukıye
  Hz. Ümmü Gülsüm
  Hz. Fâtıma
 • Resulullah'ın (s.a.v.) Erkek Torunları
  Ali
  Abdullah
  Hasan
  Hüseyin
  Muhsin
 • Resulullah'ın (s.a.v.) Kız Torunları
  Ümâme
  Ümmü Gülsüm
  Zeyneb
 • Damatları
  Hz. Ali (r.a)
  Hz. Osman (r.a)
 • Süt Anneleri
  Süveybe el-Eslemiyye
  Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye
 • Süt Kardeşleri
  Halîme’den;
  Abdullah bin Haris
  Üneyse b. Haris
  Huzâfe (Şeymâ) b. Haris
  Süveybe’den;
  Abdullah bin Cahş
  Hamza bin Abdülmuttalib
  Ebû Seleme bin Abdülesed
  Mesrûh bin Süveybe

Bir önceki yazımda Amentü Nedir? Amentü Duası Okunuşu ve Anlamını paylaştım.
İlgili diğer yazılarımdan bazıları ise şöyle;
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi
Tevhid ve Resulullah İnancının Anahtarı; Kelime-i Şehadet
Nasıl Salavat Getirilir?
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) İlk Hutbesi
Salavat Getirmenin Önemi!
Kulları Cennete Götürecek Ameller Nelerdir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Hayırlı Olanı İsteme ve Kazadan Korunma Duaları!
Cuma Günü Salavât Getirmenin Hükmü

Bir Cevap Yazın