Ramazan Umresinin Fazileti!

Hac Malzemeleri Nelerdir

Ramazan Umresinin Faziletleri Nelerdir?

Umre ibadeti, hac mevsimi dışında kalan her zaman yapılabilen bir ibadettir. Kimsenin üzerine farz kılınmamış, yapabilenin yapmasının hayırlı ve faziletli olduğu bildirilmiş, Kur’an’da da bahsedilmiş bir ibadettir.

Umre yapmak ile ilgili özellikle Ramazan’da yapılacak umre daha hayırlıdır gibi bir ayet yoktur. Fakat hem Ramazan ayının özel ve faziletli bir ay olmasından kaynaklanarak hem de Ramazan Umresi hakkında bulunan sahih hadislere bakarak söylenebilir ki Ramazan Umresi yapmanın yeri daha ayrıdır. Elbette Allah (c.c.) bilir fakat hadis-i şeriflerden ve Ramazan ruhundan düşünülerek denilebilir ki Ramazan umresi çok faziletlidir.

Ramazan, Allah’ın (c.c.) Kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği aydır. Bu sebeple de Ramazan-ı Şerif’e Kur’an ayı da denilmektedir.

Kur’an ayı olan Ramazan-ı Şerif içerisinde İslam’ın şartlarından olan oruç ibadeti de yerine getirilir. Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ile geçer.

Ayrıca bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de yine Ramazan ayı içerisinde bulunmaktadır.

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”

Kadir Suresi, 1. Ayet

Ramazan ayının kendine has faziletleri ile ilgili hem ayetler hem de hadis-i şerifler bulunmaktadır.

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.”

Bakara Suresi, 185. Ayet

“Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…” buyruluyor. (Heysemî, c. III, sf. 141)

 “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

 

Ramazan gibi mübarek bir ayda, Mekke ve Medine gibi mübarek topraklarda bulunmak, umreyi Ramazan-ı Şerif’te gerçekleştirmek, Kabe’yi Ramazan ruhu ile ziyaret etmek… Tüm bunlar Ramazan Umresini diğer yalarda yapılan umrelerden daha hayırlı kılmaya olanak sağlar.

Umre gibi bir vazifeyi yerine getirirken, ihram yasaklarının yanında oruç tutuyor olmak, bir de orucun yasaklarına uymak, elini, gözünü, dilini, ağzını, zihnini, bedenini her şeyini ve her şeyinle haramdan korumak ve korunmak. Yanlıştan ve dünyevilikten bütünüyle uzaklaşarak yalnızca Allah’ı (c.c.) zikretmek ve O’nu düşünmek, Allah’ın (c.c.) kulu olduğun şuurunu bir an bile unutmadan ibadet etmek… Ramazan ruhu ile umre ruhunu bir arada yaşamak şüphesiz önemli ve faziletli bir ameldir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hadis-i şerifinde “Ramazan’da umre yapan benimle hac yapmış sayılır. (EbûDâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)” Buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki Ramazan vakti yapılan umrenin sevabı hac sevabında olabilir. Fakat bu Ramazan ayında umre yapan hacı sayılır anlamına kesinlikle gelmez. Bir kulun hacı olabilmesi ve hac yapmış sayılması için, Kur’an’da da belirtilmiş olan Zilhicce ayının belirli günlerinde hac vazifesini yerine getirmesi gerekir. Aynı zamanda haccın görevleri ile umrenin görevleri de birbirinden farklılık gösterir. Hac ibadetinin farzları daha farklıdır. Bu sebeple Ramazan Umresi yapan bir kişi hac sevabı kazanabilecek olsa dahi hac yapmış sayılmaz, hacı sayılmaz.

 

“Ümmü Ma’kıl adında bir kadının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) gelerek hac yapmak için hazırlık yaptığını fakat nasip olmadığını söylemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’de (s.a.v.) bunun üzerine “Ramazan’da umre yap hac karşılığı (sevabı) olur” buyurmuşlardır.”  (Bkz. Muvatta, Hacc, 66.) / (EbûDâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)

 

Ramazan ayında Mekke ve Medine kelimöenin tam anlamıyla Müslüman akınına uğrar. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, umrelerini Ramazan’da yapmak için ekstra gayret gösterirler.

Ramazan gibi mübarek bir ayda Kur’a‘ın indirildiği, İslamiyet’in doğduğu ve yayıldığı, hem Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hem de nice peygamberlerin yaşadığı, Kabe-i Şerif’in bulunduğu kutsal topraklarda ibadet ile meşgul olmak,  mü’minlerin günahlarının affına ve nefislerinin temizlenmesine daha çok vesile olacaktır.

Kutsal topraklarda Ramazan ayında gündüzlerin daha uzun ve sıcak olmasına rağmen Ramazan umresi yapan Müslümanların oruçtan en ufak bir darlık duymamakta oldukları bilinir. İslam esaslarının göz bebeklerinden olan orucu, makamların en değerlisi Haremeyn-i Şerifeyn’de tutuyor olmak şüphesiz ayrı bir önem ve fazilet arz eder. Dünyevi meşgalelerden uzaklaşan ve o manevi atmosferi yaşayan her Müslüman, Ramazan umresinde diğer Müslüman kardeşleriyle birlikte iftar sofrasına oturmanın hayrını ve bereketini yaşar.

11 ay içerisinde en değerli ay olan Ramazanda umreye giden mü’minler Ramazan akşamlarını şereflendiren Teravih Namazını Kabe etrafında kılma lütfuna erişirler.

Ramazan Umresi esnasında Kur’an-ı Kerim’i A’dan Z’ye Teravih namazında hatim edilir. Teravih 20 rekat, Kur’an-ı Kerim de 20 cüzdür ve Ramazan Umresinde her 20 rekatta 1 cüz okunmak suretiyle 30 günde Kur’an-ı Kerim hatmedilmiş olur.

Ramazan Umresini diğer umrelerden ayrı ve faziletli kılan durum zamanların en kıymetlisini makamların en kıymetlisinde geçiriyor olmaktır.

Bir önceki yazımızda Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetlerden bahsetmiştik.

İlgili yazılar;
Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? 
Tavaf Sırasında Okunacak Dualar! 
Umre Yolcuları İçin Dualar 
Hac Neden Farz Oldu? 
İslam Tarihinde Ramazan’ın Önemi 
Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler! 
Ramazan Ayı Hayatımıza Neler Katar?   – 
Sa’y Nedir? – 
Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Bir Cevap Yazın