Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?

Sübhaneke Duasının Önemi

Sübhaneke duası, Kur’an’da geçen bir sure ya da ayet değildir. Bu sebeple namazlarda sübhanekeyi okumak farz değildir. Sübhaneke duasını namazlarda okumak sünnettir.

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre namazların başında Sübhaneke okunur. Bunun sebebi de Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin namazlara Sübhaneke duası ile başlamasıdır.

Tirmizî, Ebû Davud ve İbn Mace’den rivayet edilen hadis üzere;
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) namaza başladığı zaman Sübhanekeyi okurdu.
İmam-ı Âzam’a ve Ahmed b. Hanbel’e göre de iftitah tekbirinden sonra sübhaneke duasını okumak sünnettir.

Darekutni'nin de bu şekilde bir hadis rivayeti vardır. Ebu Said'den
de benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir.
Müslim Sahihinde ise Hz. Ömer'in bunu açıktan okuduğu rivayet
edilmiştir. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace ise bunu 
Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet etmiştir. 
(Neylül Evtar, II/195) 

Namazlarda tekbirin hemen ardından okunan ilk dua olan Sübhaneke duası, bir ayet ya da sure olarak Kur’an’da bulunmaz fakat “Sübhanekellahümme” Kuran-ı Kerimde geçmektedir;

“Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın”

Yunus Suresi, 10. Ayet
  • Anlamı;
    “Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, ‘selâm’; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.”

Sübhaneke kelime anlamı olarak tesbih demektir.
Tesbih ise İslamiyette çeşitli anlamlara gelirken buradaki anlamı;
“Allah’ı kemal sıfatlarla tarif edip, noksan sıfatlardan uzak tutmak” demektir.

Sübhaneke Duası Türkçe Okunuşu

Sübhanekellahümme ve bi hamdik
Ve tebarakesmük
Ve teala ceddük
(vecelle senaük)*
Ve la ilahe ğayrük

** vecelle senaük* bölümü sadece cenaze namazlarında okunur.

Sübhaneke Duası Türkçe Meali

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.


Bir önceki yazımızda Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gerekenler Nelerdir? sorusunu yanıtlayarak hac eşyalarını detaylı bir biçimde sizler için anlattık.
İlgili yazılarımızdan bazıları;
Namaz Nedir? Namaz Sureleri Nelerdir?
Namaza Riya Karıştırmak!
Fatiha Suresinin Meali, Okunuşu ve Faziletleri
Nasıl Salavat Getirilir?
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Nasıl Şükredilir? Şükrün Çeşitleri Nelerdir?
Kaza Namazı Nasıl Kılınır?
Cuma Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?
Murakabe Nedir?

Bir Cevap Yazın