Tavaf Sırasında Okunacak Dualar!

İmanın şartlarından ve farz ibadetlerden olan Hac yapmak, Müslümanların en güçlü ve ulvi ibadetlerinden birisidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) ümmeti, Hac ibadeti sayesinde yalnızca Kur’an’da bildirilen bir farzı yerine getirmiş olmaz. Hac görevini yerine getirme lütfuna mazhar olan her mümin, aynı zamanda hac sayesinde; Kabe’nin temellerinin atıldığı ve Kabe’nin bulunduğu, Allah’ın (c.c.) son ve değiştirilemez kelamı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, tarih boyunca birçok peygamberin ve Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) bulunup yaşadığı, İslamiyet’in yayıldığı mübarek topraklarda bulunma tevafukuna da nail oluyorlar.

Hac ibadetinin yerine getiren Müslümanlar mübarek topraklarda gerçekleştirdikleri ibadetlerini, bu manevi atmosferin içerisinde ve statülerden uzak bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Dünyevi şeylerden arınan, ihrama giren ve o kutsal havayı soluyarak ibadet eden herkes Allah’a (c.c.) yaklaşmanın hazzına da nail oluyor.

Kabe ve Tavaf 

Mümine bir farzı yerine getirmenin katabileceği tüm güzellikleri ve çok yüce maneviyatları katan Hac ibadetinin en önemli görevlerinden birisi şüphe yok ki Kabe’yi tavaf etmektir. Kur’an’da ayetlerle ve birçok sahih hadis-i şerifte de bildirildiği gibi, Kabe’nin tavafı esnasında bol bol dua ile tövbe istiğfar edilmeli, salavat getirilmeli, şükretmeli ve Allah (c.c.) zikredilmeli.

**Tavaf esnasında tekbir, tehlil, salât ve selam getirilebilir 
ve Kur'an-ı Kerim okunabilir.**

Burada her Müslüman kendince gönlünden geçtiği gibi dua edebileceği gibi, tavaf esnasında okunabilecek dualara da şavtlarında yer verebilirler. ( 7 defa etrafında dönülerek tavaf edilen Kabe’nin çevresindeki bu dönüşlerin her birine şavt denilir. )

Allah ü Teâlâ (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de mutlaka okunması gereken herhangi bir dua belirtmemiş fakat hac esnasında bol bol dua etmenin önemini vurgulamıştır. Bu sebeple tavaf için okunması zorunlu kılınan dualar olmasa da, hac esnasında kat be kat mübarek olan ibadetlere anlamlı ve bilinenlerin yanına eklenecek dualar da katmak yine kulların hayrınadır. Allah’ı (c.c.) daha çok anmak, daha çok dua, tövbe ve şükür etmenin de kulların hayrına olduğu zaten Kur’an’da da apaçık bir dille anlatılmıştır.

Bizler de bu yazımızda siz okuyucularımız için, Kabe’yi tavaf esnasında okunabilecek bazı duaları derledik. Umre ya da Hacca giden herkes dilerlerse bu duaları not ederek yahut ezberleyerek şavtlarında okuyabilirler. Dileyenler de Allah’a (c.c.) gönlünden geçtiği gibi dua edebilir. 

Kabe’yi Tavaf Ederken Okunabilecek Dualar 

 

Şavtların başında okunabilecek dua;

“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, 
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.  
Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike 
ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti 
nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l 
afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya 
ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati 
ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Anlamı; “Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. – Salat ve selam, Efendimiz Muhammed aleyhi’s-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, Kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve Peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.”

Kâbe’nin kapısında okunabilecek dua;

“Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke 
ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike.”

Anlamı; “Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır.”

Rüknü Iraki’de okunabilecek dua;

“Allahumme inni euzu bike mine’l-şekki ve’ş- şirki ve’ş-şikaki 
ve’nnifaki vesui’l-ahlaki ve süi’l-manzari fi’l mali 
ve’l-ehli ve’l-veledi.”

Anlamı; “Allah’ım! Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana ortak koşmaktan, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.”

Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasında okunabilecek dua;

“Allahumme ic’alhu haccen mebrüra ve sa’yen meşkura 
ve amelen makbüla ve ticaraten len tebur ya aziz ya gafur.”

Anlamı; “Allah’ım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı affedilmiş günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden eyle. Sen büyüksün, mağfiret sahibisin.

Her şavtta Rüknü Yemani’ye gelince eller kaldırılır ve “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selamlanır.

Rüknü Yemani ile, Hacerü’l Esved arasına gelindiği zaman Rabbena Atina duası okunur;

“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten 
ve gınâ ‘azâbe’n-nâr.”

Anlamı; “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”

Bir önceki yazımızda Namaza Riya Karıştırmak hususunda bilgiler verdik.

İlgili diğer yazılar ise; 
Hac Kaydı İçin Önemli Bilgiler! – 
Hac Neden Farz Oldu?
Hac Kayıtlarına Dair Tüm Detaylar! – 
Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? – 
Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Bir Cevap Yazın