Tekasür Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 102. suresi olan Tekasür suresi 8 ayettir.

Kısa bir sure olduğu için ezberlemesi kolaydır ve bu yüzden namaz suresi olarak da okunur.

Mekke döneminde nazil olan Tekasür suresi, nüzul yani iniş sıralamasında ise 16. suredir.

İsmini ilk ayet-i kerimesinde geçen ve nüfus çokluğu, servet ve şerefle övünme gibi anlamlara gelen tekasür kelimesinden alır.

Tekasür; mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla böbürlenmek demektir.

Tekasür Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
“Elhakümüt tekasür
Hatta zürtümülmekabir
Kella sevfe ta’lemun
Sümme kella sevfe ta’lemun
Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
Le teravünnelcehıym
Sümme leteravünneha aynelyakıyn
Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym”

Tekasür Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
“Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. Hayır; ileride bileceksiniz! Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! Hayır, kesin olarak bir bilseniz…  And olsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine and olsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.
Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?”

Tekasür Suresinin Faziletleri

Tekasür suresinin Resulullah’ın (s.a.v.) Nübüvvetin ilk dönemlerinde indiği anlaşılmaktadır.

Tekasür suresinin, içeriği, indiği dönemde Mekke’nin durumu gibi birçok husus göz önüne alındığında;
o dönemde Kureyş kabilesine bağlı olan Abdümenâf ile Sehm kolları ile ilgili olarak indiği düşünülmektedir.

Kureyş kabilesinin ilgili bu kollarının Mekke’de yaşayan mensupları, kendileriyle ve ölüleriyle övünenen kişilerle doluydu. Onların bu vahim durumu üzerine de Tekasür suresi nâzil olmuştur. 

Tekasür suresi, dünyanın geçiciliğine vurgu yaparak insanlara ahiretin gelmesinin yakın olduğu hatırlatır. Surede kullara, bu dünyada kendilerine verilen tüm nimetlerden ve dünyadaki imkanlarından sorumlu tutulacakları bildirilir.

Tekasür suresinin ilk iki ayeti; ölümü, diğer dünyayı, cennet ve cehennemi, ebedi hayatı hesaba katmayarak yaşayanların, bu dünyada övünebilecekleri imkanlara ve bu imkanların çokluğuna yönelik hırslarına işaret edilir.

Çoklukla böbürlenenlerin, bu hayatı ahiret hayatlarını hazırlayarak geçirmek yerine boşa oyalandıkları anlatılır.

Ardından bu sözler pekiştirilerek;
müşriklerin esas gerçeğe, yakın bir zamanda vakıf olacakları belirtilir. Üçüncü ve dördüncü surede kast edilen bu durum, ölüm ve ahiret merhalelerinin ilkini teşkil eden kabir hayatıdır.

Tekasür suresinin devam eden ayetlerinde inkarcılara seslenilir. inkarcılara, sonunda kesin bir şekilde ahiret hayatına intikal edecekleri ve küfürlerinden dönmedikleri takdirde cehennemle karşılaşacakları bildirilir. İnkarcılardan bu durumu net olarak kavramaları istenir.
Eğer onlar ahiret gerçekliğini kavrarlarsa, batıl yoldan vazgeçebilirler.

Tekasür suresinde, Kur’an’ın pek çok suresinde olduğu gibi Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini inkar edenlerin, ahirette cehenneme girecekleri bildirilir.
Allah’ı (c.c.) inkar edenlerin, dünya hayatında yararlandıkları nimetlerden kesinlikle hesaba çekilecekleri ifade edilir. 


Bir önceki içerikte Evvabin Namazı Nasıl Kılınır? anlattık.
İlgili diğer metinlerden bazıları;
Müslüman ve Kibir
Kalbi Esir Alan Hastalıklar; Kin ve Haset
Kâfirlere İtaatin Hükmü
Tasavvuf Nedir?
Namaz Surelerinin Okunuşu
Dinde İhlâs Nedir?
İnsanoğlunun Halifeliği
Kafirun Suresi Faziletleri, Türkçe Anlam ve Okunuşu
Mabetler Dokunulmazdır!
Murakabe Nedir?
Mescid-i Aksa Hakkında Tüm Merak Edilenler!
Kudüs, Müslümanlar İçin Neden Önemlidir?
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Müslüman Olarak Ölmek
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler

Bir Cevap Yazın