Telbiye (Lebbeyk) Ne Demektir?

Telbiye ve Lebbeyk Ne Demektir?

Telbiye kelimesinin sözlük anlamı; davete icabet etmek, yapılan çağrıya cevap vermek demektir.

İslam aleminde hac terimi olan telbiye, “lebbeyk” ile başlayan cümlelerin söylenmesidir.

Dini bir terim olarak Telbiye getirmek “Lebbeyk demek, lebbeyk okumak, lebbeyk duası” şeklinde de kullanılır.

Lebbeyk sözcüğü ise; buyurun, ne emrettiniz, emrinize amadeyim, gibi anlamlara gelir.

Telbiye Nedir?

Telbiye, Allah Teala (c.c.) davetine icabet etmekten söz edilen bir zikirdir.

İslam inancında telbiye, hac ve umre için niyet eden müminlerin ihrama girerken söyledikleri bir zikirdir. Elbette ki telbiye getirmekle ilgili yalnızca ihrama girilen anla sınırlı değildir. Hacı ya da mutemir adayları; ihrama girerken, ihrama girdikten sonra, hac veya umreye dair yapılması gereken bazı sorumlulukları yerine getirirken de telbiye getirebilir, lebbeyk zikredilebilir.

"Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin."
Bakara Suresi, 196. Ayet

Hacı ve mutemir adayları, Allah Teala’nın davetine icabet ediyor oldukları için ihram esnasında ve hac ile umreye dair bazı sorumluluklar esnasında telbiye getirirler.

Telbiye getirmenin şartı da vardır. Telbiyenin şartı dil ile de yapılmasıdır. Telbiyeyi yalnızca kalp ile getirmek yerine, Resulullah’ın (s.a.v.) yaptığı gibi sesli bir şekilde zikretmek gerekir.

Nasıl Telbiye Getirilir?

Hz. Ömer’in (r.a.) rivayetine göre;

“Ben telbiyeyi Resûlullah’ın (mübarek ağzından) aldım (öğrendim).
O şöyle buyuruyordu:
“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike lek.”

(Müslim, Sahih, Kitabü’l-Hacc, 3; İbn Mâce, Sünen, Menasik, 15; Ebû Dâvud, Menasik, 26) 
  • Telbiye – Lebbeyk Duası Arapça

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

  • Telbiye – Lebbeyk Duası Türkçe Okunuşu

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike lek”

  • Telbiye – Lebbeyk Duası Türkçe Anlam(lar)ı

“Allah’ım, davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Sana yöneldim, hamd senin, nimet senin, mülk de senindir. Eşin ve ortağın yoktur.”

“Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk (kâinatın mutlak hükümranlığı) senindir. (Bunların hiçbirinde) senin ortağın (ve benzerin) yoktur.”

“Allah’ım! Sana itaat ve ibadete hazırım., emrine boyun eğiyorum. Sana ibadet üzereyim. Senin ortağın yoktur, emrine boyun eğiyorum. Hamd ve nimet gerçekte Senindir, mülk de Sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”

“Hizmetine geldim. Ey Allah’ım! Hizmetine geldim. Senin ortağın yoktur, hizmetine geldim. Hamd ve nimet senindir. Mülk senindir, ortağın yoktur.”

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Senin ortağın yoktur.”

(Müslim, Sahih, Kitabü’l-Hacc, 3; İbn Mâce, Sünen, Menasik, 15; Ebû Dâvud, Menasik, 26)


Bir önceki yazımızda Umre Nedir? sorusunu yanıtlayarak Umrenin İslamdaki Yerini anlattık.
İlgili diğer başlıklardan bazıları;
Haccın Temelleri!
Adım Adım Nasıl Hac Yapılır?
Hacda Tavaf Sırasında Okunacak Dualar Hangileridir?
Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gerekenler Nelerdir?
Hac Neden Farz Oldu?
Kurasız Hac
Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir?
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler
Ramazan Umresinin Fazileti!
Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler!
Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram Hakkında Ayet ve Hadisler
Umre Yolcuları İçin Dualar

Bir Cevap Yazın