Tesbih ve Zikrin Faziletleri

Tesbih çekmek, Müslümanların Allah’ı (c.c.) zikretmelerinin en güzel şekillerinden birisidir.

Allah’ı (c.c.) anan, ona şükür ve tövbe eden Müslümanlar, bu zikir ve tövbelerini tesbihle taçlandırırlar.

Şükrü, zikri, tövbeyi güzelleştiren tesbih ibadeti aynı zamanda her namazdan sonra yapılan bir sünnettir. Namazların ardından Allah’ı (c.c.) tesbih çekerek zikretmek sünnetlerin en güzel ve en yerleşmiş hallerinden birisidir.

İslamda ibadeti değerli kılan şey, kulun samimiyeti ve niyetidir. Eğer ki kul ihlaslı bir şekilde ibadetini yerine getirirse bu ibadeti layıkıyla gerçekleştirmektir. İhlasın olmadığı ibadetin kıymeti yoktur.

Tesbih ibadeti Allah (c.c.) ile kul arasında kalan, içine riya karıştırmadan yapılabilen ibadetlerdendir.

Tesbih, yalnızca namazlardan sonra gerçekleştirilecek olan bir ibadet değildir elbette. Her Müslüman, gün içerisinde istediği zaman tesbih çekebilir, Allah’ı (c.c.) zikredebilir. Kulun kendi kendine dilediği zaman Allah Teala’yı (c.c.) tesbih etmesi kıymetli bir zikirdir.

Tesbih ibadetinin güzelliği Allah (c.c.) ile kul arasındaki özel ve riyadan uzak ibadetlerden olmasının yanı sıra, aynı zamanda kulun Allah Teala’yı (c.c.) daha çok zikretmesini, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) daha çok salavat getirmesini ve daha çok şükür ve tövbe istiğfar etmesini de sağlıyor olmasıdır.

Tesbih, Müslümanın sena ve tanzim etmesini sağlayan, kulu güzel amellere nail eden bir ibadettir.

Yerleşmiş bir sünnet olan namazlardan sonra tesbih çekme ibadeti aynı zamanda en yaygın olan tesbih çekme şeklidir. “Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allah u ekber” zikirleri, namazdan sonra çekilen tesbih zikirleridir. Bu zikirlerle kullar, her namazlarının sonunda Allah Teala’nın (c.c.) yardımını isteyerek ona şükrederler. Aynı zamanda da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetini yerine getirmiş olurlar.

Tesbihat ile İlgili Hadis-i Şerif

Bir gün, başta Ebû Zer (r.a.) olmak üzere muhacirlerin fakir olanları Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler:

“Yâ Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri ve dâimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle âzat ediyor, biz edemiyoruz.”

Sahabîleri dinleyen Resulullah (s.a.v.), onların gönlünü şu müjdesiyle aldı;

“Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer ki, sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra ‘otuz üçer kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekber’ derseniz, tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da, ‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.”

(Müslim, Mesacid: 146; Ebû Dâvud, Vitir: 2)

Tesbih Zikirlerinin Anlamları Nelerdir?

  • Sübhanallah; “Allah noksanlardan münezzehtir.” demektir.
  • Elhamdülillah; “Şükür Allah’adır, Allah’a şükürler olsun, hamd Allah’adır” gibi anlamlara gelir.
  • Allahuekber; “Allah en büyüktür” demektir.

Tesbih zikirleri; Allah Teala’nın (c.c.) tüm kusur ve noksanlardan uzak olduğunu, Allah’ın (c.c.) şükre, saygıya ve övgüye layık olduğunu ve Allah’ın (c.c.) en yüce olduğunu belirtir.


Bir önceki yazımızda Müslüman ve Kibir konusunu işledik.
İlgili diğer yazılarımızdan bazıları ise şöyle;
Namaz Surelerinin Okunuşu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Saygının Önemi
Namaza Riya Karıştırmak!
Nasıl Salavat Getirilir?
Haccın Temelleri!
Sübhaneke Duası Neden Namazlarda Okunuyor?
Salavat Getirmenin Önemi!
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Cuma Günü Salavât Getirmenin Hükmü

Bir Cevap Yazın