Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet Secdesi

Tilavet, Arapça bir mastardır. Sözlük anlamı ise; Kur’an okumak demektir.

Tilavet Secdesi de yine Kur’an okunduğu ya da Kur’an duyulduğu vakit yapılan bir ibadettir.

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de bulunan secde ayetleri okunduğu ya da duyulduğu vakit yapılır.

Secde ayetleri ise; secde konusunun anlatıldığı ayet-i kerimelere denir.

Kur’an’da geçen bu secde ayetlerinden birini okuyan ya da işiten Müslüman, bu sırada bir defa secde eder ise tilavet secdesi etmiş olur.

Neden Tilavet Secdesi Yapılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) içinde secde ayeti olan bir sure okunduğu zaman secde ettiği ve Resulullah (s.a.v.) ile birlikte sahabelerin de secde ettiği rivayet olunur.

Secde ayeti esnasında tilavet secdesi yapılması hususunda Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki;

"Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve
'Vay benim halime! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu ve 
hemen secde etti; cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum
ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı cehennem benimdir.'
diyerek oradan kaçar."
(Müslim, “Îmân”, 35)

Kur’an’daki bazı surelerde geçen ve secde ile ilgili olan bu ayet-i kerimelerde, secde konusu çeşitli noktalardan anlatılır.

Bazı ayetlerde müşriklerin Allah (c.c.) karşısında neden boyun eğmekten çekindikleri ve secdeden neden kaçındıkları anlatılır.
Bazılarında ise müminlere doğrudan secde etmeleri emredilir.

Kur’an’da geçen secde ayetleri, ayetlerin muhtevası ve bu konuyla ilgili hadisler, secde ayetlerini okuyan ya da işiten bir Müslümanın secde etmesinin uygun bir davranış olduğunu gösterir.

Tilavet secdesinde bulunmak aynı zamanda; hem emre itaat etmek hem secde etmekten kaçınanlara örnek olmak hem de tepki göstermektir.

Elbette bir Müslümanın tilavet secdesi yapabilmesi için, önce secde ayetlerini biliyor olması gerekir. Ancak secde ayetlerini bilen bir Müslüman tilavet secdesi yapabilir.

Bunun yanı sıra, secde ayetlerinden herhangi birinin mealini okumak ya da dinlemek de tilavet secdesi yapmayı gerektirir. Çünkü bir Müslüman ayetlerin anlamı da bilirse, o zaman üsluptan ve içerikten secde etmesi gerektiğini anlayabilir.

Secde ayetlerinde anlatılan konulardan dolayı; tilavet secdesi yapan Müslüman, müminlerin secde edişini tasvip ederken inanmayanların itaatsizliğini de tekzip etmiş olur.

Tilavet Secdesi Sünnet Midir Yoksa Vacip Mi?

Tilavet secdesinin sünnet ya da vacip oluşu konusunda mezheplere göre değişen görüşler bulunmaktadır.

Hanefi mezhebine göre tilavet secdesi vacip iken diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilavet secdesinin vacipliğini savunanlar İnşikak suresinin 21. ayet-i kerimesini gösterir;
“Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.”
İnşikâk Suresi, 21. Ayet

Aynı zamanda tilavet secdesi; bir ibadetin ötesinde inanç anlamı taşır. Tefekkür ve inanç bağlantısı gibi unsurlar içeren bir eylemdir. Bu sebeplerden dolayı da vacip hükmüne tabidir.

Nasıl Tilavet Secdesi Yapılır?

Tilavet secdesi yapacak olan Müslüman;

  • İlk olarak Allah’a (c.c.) secde etmeye uygun şekilde giyinilir.
  • Kıyafetler ve secde edilecek yer temiz, kişinin avret yerleri örtülü ve abdestli olması gerekmektedir.
  • Tilavet secdesi yapmaya niyet ederek kıbleye dönük oturulur ve eller kaldırılmaksızın “Allahüekber” diyerek secde edilir.
  • Secdedeyken 3 kez “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denildikten sonra yine “Allahüekber” denilerek secdeden kalkılır.

Tilavet secdesinde aslolan secde etme eylemidir, yüzün yere konularak Allah’a (c.c.) secde edilmesidir. Hanefilerin de vacip olarak kabul ettiği budur.
Secdeye giderken ve kalkarken “Allahüekber” ve secde sırasında”Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilmesi ise sünnettir.

Tilavet Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Tilavet secdesi, Kur’an’daki secde ayetleri duyulduğu ya da okunduğu zaman yapılır. Bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış secdenin o an yapılmasıdır.

Secde Ayetleri Namazda Okunduğu Zaman Ne Yapmak Gerekir?

Bu durumlarda tilavet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda kabul edilen görüş;

Secde ayeti Alak suresinde (96/19. Ayet) olduğu gibi rekatın sonuna denk geliyorsa, tilavet secdesinin o sırada kılınan namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olacağı yönündedir.
Namaz bittikten sonra ayrıca tilavet secdesi yapılması gerekmez.

Secde Ayetleri için Tıklayınız.


İlgili diğer konulardan bazıları şöyle;
Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları
Namaz Surelerinin Okunuşu
Dualarımızı Doğru Ediyor Muyuz?
Cuma Namazı Ne Zaman ve Nasıl Farz Oldu?
Nasıl Salavat Getirilir?
Tesbih ve Zikrin Faziletleri
Namazı Cemaat Olarak Kılmanın Önemi
Cuma Günleri Yapılması Faziletli Olan Sünnetler
Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Bir Cevap Yazın