Umre ile İlgili Kur’an Ayetleri ve Hadisler

Umre Ayetleri ve Hadisleri

İslam inancındaki en güzel ibadetlerden bir tanesi de umredir.

Umre, Kabe-i Şerif’e yapılan ziyaretin adıdır. Kelime anlamı olarak da umre, ziyaret demektir.

Gücü yeten Müslümanların üzerine farz olan Hac ibadetinin yapıldığı belirli zamanlar (hac zamanı / hac mevsimi) dışında kalan vakitlerde Kabe’yi ziyaret etmek, umre yapmaktır. Hac ile umre birbirinden farklıdır. Ayrıca umre yapan mümine de mutemir denmektedir.

Umre ibadeti Kur’an-ı Kerim’de de anlatılan, Allah Teala’nın (c.c.) kullarına bildirdiği bir ibadettir. Umre hakkında hadis-i şerifler de umre yapmanın önemini açıklamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in en kuvvetli ve de kapsamlı surelerinden olan Bakara suresi ile Al-i İmran sureleri gibi surelerde ve başka surelerde, kutsal toprakları ziyaret etmenin öneminden, Kabe’ye gidip ibadet etmenin ehemmiyetinden, Mekke ve Medine’nin İslamiyet’te ne kadar önemli bir yerde olduğundan bahsedilmiştir.

Umre

Hanefi ve Maliki mezheplerinde umre yapmak sünnettir.
Şafi ve Hanbeli mezheplerinde ise umre yapmak farz olarak kabul edilmiştir.

Umrede sırasıyla;
İhrama girilir,
Kabe tavaf edilir,
Sa’y yapılır,
Traş olarak ihramdan çıkılır.

Umre ile İlgili Ayet-i Kerimeler

Allah (c.c.) Kur’an’ın bazı ayetlerinde umrenin önemini, umre esnasında yapılan ibadetlerin kul için ne kadar mühim olduğunu ve umrenin hayrını bildirmiştir.

Bakara suresi 158. ve 196. ayetler, Müslümanlara umre ibadeti esnasında sa’y yapmanın sevabı anlatılmıştır;

 • “Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya Umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”
  Bakara Suresi, 158. Ayet
 • “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. “
  Bakara Suresi, 196. Ayet

Al-i İmran suresinin 96. ve 97. ayetleri umre ibadetinden bahsedilen ayet-i kerimelerdendir.

Al-i İmran suresinin ilgili 96. ve 97. ayetleri; Allah Teala’nın (c.c.) rahmetini, hidayetini ve sevgisini kazanmanın en güzel yollarından birinin Kabe’yi ziyaret etmek olduğu bildirilmiştir.
Bu ayet-i kerimeler aynı zamanda umrenin bir kulluk vazifesi olduğuna da değinir.

 • Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.
  Al-i İmran 96. ayet

  Bir başka meal şekliyle;
 • Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir.”

Bu ayet-i kerime Müslümanlara, umre ya da hac yaparak mübarek toprakları ziyaret etmenin önemini vurgulamaktadır.

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) “
Ali-i İmran Suresi, 96. ve 97. Ayetler

Umre ibadetini sünnete uygun gerçekleştirmek, Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an’ın indirildiği, Resulullah’ın (s.a.v.) ve ashab-ı kiramın yaşadığı, İslamiyet’in doğduğu, Müslümanlığın yayıldığı ve İslam için mücadelelerin edildiği bu mübarek toprakları ziyaret etmek isterseniz umre programları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Umre Hakkındaki Hadis-i Şerifler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ramazan umresinin öneminden sıkça bahsetmiştir.
Resulullah (s.a.v.) gücü yeten her Müslümanın umre ibadetini yapmaları gerektiğini öğütlemiştir.

 • “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut  da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.”
  (Buhârî, Umre 4; Müslim, Hac 221. Ayrıca bk. Tirmizî, Hac 55; Ebû Dâvûd, Menâsik 89; Nesâî, Sıyâm 6; İbni Mâce, Menâsik 45)
 • “Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme “Umre vacib midir?” diye soruldu. Buyurdu ki: “Hayır! Ancak, umre yapmanız pek faziletlidir.”
  (Tirmizî, Hacc 88, (931))
 • “Allah iki Umre arasında yapılan (küçük) günahları affeder. Allah katında kabul olunan Haccın karşılığı ise ancak Cennet’tir.”
  (Buharî ve Müslim)
 • “Hac ve umreyi peş peşe yapınız, çünkü böyle yapılan Hac ve Umre körüğün demir, altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Kabul edilen Hac’ın karşılığı ancak Cennet’tir. Güneş, gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü’min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır.”
  (Nesaî ve Tirmizi)
 • “Hac ve Umre yolcuları Allah’ın seçkin misafirleridir; dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder.”
  (Nesaî ve İbn-i Mace)
 • “Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin namazdan efdaldir.  Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz, sair mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha efdaldir.
  (İbn-i Mace)

Bir önceki yazımızda Tegabün (Teğâbûn) Suresi Türkçe Meali ve Okunuşunu sizler için kaleme aldık.
İlgili diğer konu başlıklarından bazıları;
Ramazan Umresinin Fazileti!
Umre Dönüşü Neler Yapılmalı?
Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler!
Umre Yolcuları İçin Dualar
2020 Hac Kaydı Hakkında Bilgiler
Adım Adım Nasıl Hac Yapılır?
Kurasız Hac
Kudüs’ün Önemi ve İslam’daki Yeri

Bir Cevap Yazın