Umre Nedir? Umrenin İslamdaki Yeri

Umre Nedir? Umrenin Önemi

Umre kelime anlamı olarak, ziyaret etmek demektir. Buradaki ziyaret, kutsal topraklara yapılan, yani Kabe-i Şerif’e yapılan ziyarettir.

Umre, hac mevsimi dışında Müslümanlar tarafından Kabe’ye doğru gerçekleştirilen ziyaretlere verilen genel isimdir. Yılın uzun bir dönemi yapılabilir.

Umre, Kur’an-ı Kerim ayetlerinde de geçer. Allah Teala (c.c.) kullarına hac zamanı dışında da Kabe’yi ziyaret etmelerini yani umre yapmalarını söylemiştir.

Kurasız Hac

Umrenin farz ya da sünnet kabul edilişi mezheplere göre değişiklik göstermektedir.
Hanefi ve Maliki mezheplerinde umre yapmak sünnet iken, Şafi ve Hanbeli mezheplerinde umre yapmak farz kabul edilir.

Her ibadette olduğu gibi umrenin de farzları vardır.
Umre ibadetinin farzları;
– İhrama Girmek
– Kabe’yi Tavaf Etmektir

Umre de yapılan ibadetler ve ziyaretlerden dolayı, umre haccın ön hazırlığı şeklinde de yorumlanmaktadır. Elbette burada dikkat edilmesi gereken husus umrenin hac yerine geçmediğidir.

"Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir."
Bakara Suresi, 158. Ayet

Nasıl Umre Yapılır?

Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmanın ve cennet kapılarını aralamanın en güzel yollarından biri umredir.

  • Umre İbadetinde Sırasıyla;
    • İhrama girilir (Umrenin farzlarından)
    • Kabe-i Şerif tavaf edilir (Umrenin farzlarından)
    • Sa’y yapılır
    • Tıraş olunarak İhramdan çıkılır

Hac ile Umre Birbirinden Farklıdır

Hacca giden insanlara hacı dendiği gibi umreye giden insanlara da verilen bir isim vardır. Umre yapan Müslümanlara da mutemir denilir.

Umre yapan mutemir, Kabe’yi ‘belirli bir zaman diliminde’ yani hac mevsimi içerisinde ziyaret ve tavaf etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında kalan zamanlarda umre yapabilir.

Hac, kurban bayramında yapılır (Zilhicce ayı). Umre ise, Zilhicce aynın dışında kalan zamanlarda ifa edilir. Bu iki kavramı birbirinden ayıran en önemli özellik yapıldıkları zamanın farklılığıdır.

Elbette en temel farklar da bu iki ibadetin farzları, vacipleri sünnetleri yani yapılış şekillerindedir.

Umre Hangi Aylarda Yapılabilir?

Hac mevsiminin ve Kurban Bayramı bittikten sonra yasak olan zamanların (Hac temizliği) dışında kalan her zaman umre yapılabilmektedir.

Hac dönemine bağlı kalmaksızın, bir Müslümanın ihrama girmesi, Kabe’yi tavaf etmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında Sa’y yapması umrenin özeti niteliğindedir.

Hac ibadetinin yapıldığı belirli zamanlar (Zilkade ve Zilhicce Ayları) kısıtlı zamanlar olduğundan umre yılın çok büyük bir kısmında yapılabilmektedir.

Kaç Gün Umre Yapılır?

Umre için belirlenmiş bir zaman dilimi olmadığı gibi gün kısıtlamasına dair bir bilgi de yoktur. Zaman mefhumundan uzak bir ibadettir.

Günümüzde genellikle umre programları 7 ya da 10 veya 15 gecelik turlar şeklinde düzenlenmektedir.

Kimileri elbette mübarek topraklarda daha çok vakit geçirmek isteyebilir. Kabe’de daha çok ibadet etmek istediğinden dolayı 1 ay da kalınabilmektedir.
Genel olarak en yaygın şekilde tercih edilen umre programları ise 10 gece 11 gün (6 gece Mekke 4 gece Medine) şeklinde gerçekleştirilmektedir.


Bir önceki içeriğimizde Umre ile İlgili Kur’an Ayetleri ve Hadisleri sizler için derledik.
İlgili diğer konu başlıklarından bazıları;
Umre Dönüşü Neler Yapılmalı?
Ramazan Umresinin Fazileti!
Hac ve Umre Aşısı Hakkında Tüm Bilgiler!
Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram Hakkında Ayet ve Hadisler
Umre Yolcuları İçin Dualar
Murakabe Nedir?
Kudüs’ün Önemi ve İslam’daki Yeri
Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gerekenler Nelerdir?
Kurası Hac

Bir Cevap Yazın