Umre Yolcuları İçin Dualar

Umreye Gidenleri Uğurlama

Kutsal topraklara gidecek olan ve umre ziyaretini gerçekleştirecek olan akrabaların, yakınların veya komşuların arkalarından dua etmek, onları dualarla uğurlamak hem dua eden hem de umre ziyaretini gerçekleştirecek olan kişiler için hayırlı bir davranıştır.

“…Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!…”

Muhammed Sûresi, 19. Ayettenü

 

Yakınlarını umreye yollayanların en çok merak ettiği şeylerden birisi de umreye gidenleri yolcularken onlar için nasıl dua edecekleri oluyor. Bizler de bu aylarda yoğunlaşan umre ziyaretlerinde, umreye giden yakınlarınızın arkasından okumanız için sizlerle birkaç umreye gidenleri uğurlama duası paylaşmak istedik.

Zaten dinimizce başkası için edilen duanın hayırlı oluşundan hem ayetlerde hem de hasid-i şeriflerde sık sık bahsedilmiştir. Bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşi için yaptığı dua, Allah (c.c.) katında çok hayırlı kabul edilir. Alenen edilen duaya riya karışma ihtimali varken, başkasına gıyabında sadece Allah (c.c.) rızası için dua edilmesi çok hayırlı ve tertemiz bir niyettir.

 • En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşi gıyabında ettiği duadır. [Buhari]
 • Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler. [Müslim]
 • Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der. [Müslim, Tirmizi, İbni Mace]
 • Bir kimsenin, birine gıyabında yaptığı dua müstecâb olur. Yapılan duaya bir melek, “Âmin, aynı şeyler sana da olsun” der. [İbni Ebi Şeybe]

Umre Yolcuları İçin Dualar

 • “Allah’ım! Senin emrine ve davetine uyduk, senin davetin üzerine umre yoluna çıkmaktayız. Sen emrine uymayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! İnsanoğlu için kurulan ilk ibadet evi Kabe’yi ziyarete hazırlanan; kutsal topraklar Mekke ve Medine’ye gidip oraların manevi havasını solumak isteyen; alemlere rahmet olarak gönderdiğin en sevgili kulun Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) mescidini ve mübarek kabrini ziyaret etmeye niyet eden bu kullarına kolaylıklar ihsan eyle Allah’ım!”
 • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyet edip yola çıkan biz kullarına, dertsiz, kedersiz, elemsiz, üzüntüsüz bir şekilde mübarek topraklara ulaşmayı ve mübarek makamları ziyaret edebilmeyi nasip eyle! Allah’ım! Hayırlısıyla umre ziyaretini gerçekleştirmeyi, Mekke ve Medine’nin havasını doya doya teneffüs etmeyi bizlere nasip et! Ya Rabbim! Umre ziyaretimizi layıkıyla yerine getirmeyi, oralardan feyzle ve sana yaraşır bir kul olma sevgimizi pekiştirerek dönmeyi de bizlere nasip eyle.”
 • “Allah’ım! Umre ibadetini biz kullarına kolay kıl, mübarek kıl ve bu kullarının ibadetlerini kabul buyur. Umre ziyaretimizi usulüne uygun bir şekilde kolaylıkla eda etmeyi ve feyz almayı bizlere nasip et. Arınmış bir ruh ile Harameyn’e varmayı, orada feyz ile ibadet etmeyi, günahlarımızdan tövbe istiğfar ederek arınmayı ve tekrar aynı şekilde evlerimize dönmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri kötü nefisten, günah işlemekten, kulların hakkına girmekten ve onları incitmekten, kötülüğe düşmekten muhafaza eyle.”
 • “Ya Rabbi! Umre ziyaretine niyetlenen bizlere, bu ibadeti layıkıyla ve hayırlısıyla yerine getirmeyi nasip eyle. Bizlere sağ salim gidip dönmeyi, ailemize ve yakınlarımıza hayırlı bir şekilde kavuşmayı nasip et. Allah’ım bizlerin dışında da her Müslüman kardeşimize Kabe’yi tavaf ederek yüz sürmeyi nasip eyle. Bu dünyada da ahirette de bizleri senin yolundan ayrılmayanlardan kıl Allah’ım! Sen dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle Ya Rabbi!”

Umreye Gidenleri Uğurlama Duaları

 • “Ya Rabb el alemîn! Sen umre yapmaya niyet etmiş, senin beytini, Kabe’yi ziyaret etmek üzere yola çıkmış kardeşlerimizin umrelerini makbul eyle. Hem umreyi nasip ettiğin upurladığımız kardeşlerimizi hem bizleri hem de tüm Müslüman alemini, ümmet-i Muhammed’i (s.a.v.) cenneti kazananlardan eyle Ya Rabbim!”
 • “Allah’ım! Umreye giden kardeşlerimize yolculuklarında rahatlık ve kolaylıklar nasip eyle! Bu kardeşlerimizin her birine hem umre boyunca hem de sonrasında senin yolunda olma şuuru nasip eyle. Allah’ım! Umre ziyaretine niyet ederek yola çıkan kardeşlerimize huzurlu, feyizli ve hayırlı bir ziyaret nasip et. Kardeşlerimizin orada edecekleri tövbe istifarı da dualarını da kabul buyur Ya Rabb! Umreden sağ salim dönmelerini, döndükten sonra da senin yolundan, Kur’an ve Hz. Muhammed (s.a.v.) yolundan yürümelerini nasip eyle. Allah’ım! Her Müslümana sana hayırlı bir kul olmayı ve her emrini yerine getirmeyi nasip et!”
 • “Allah’ım! Umre ziyaretini gerçekleştirmek için davetine icabet etmeye niyetlenerek yola çıkan bu kardeşlerimize sağ salim umrelerini gerçekleştirmeyi nasip eyle! Umrelerini makbul eyle, ibadetlerini ve dualarını kabul buyur. Allah’ım umre yolcusu olan kardeşlerimize sana yaraşır kullar olarak umrelerini eda etmeyi ve yine sana yaraşır kullar olarak mübarek topraklardan vatanlarına geri dönmeyi nasip et. Allah’ım tüm mü’minlere hayırlı bir kul olmayı ve senin emirlerine uyarak umrelerini ve haclarını yapmayı nasip eyle!”
 • “Ya Rabbi! Umreye gitmeye niyetlenen kardeşlerimizin sağ salim umreye gidip feyz ile dönmelerini nasip eyle. Kardeşlerimizi senin zikrin ile meşgul eyle. Umreye uğurladığımız her Müslümanın senin rıza uygun vakit geçirmelerini, sevaplı ameller işleyerek senin rızan için hareket etmelerini ve birbirleriyle iyi geçinmelerini nasip eyle. Umre yolundaki hiçbir kardeşimizin arasına nefsin ve şeytanın girmesine müsaade etme Ya Rabbim!”
 • “Allah’ım! Umreye niyet ederek yola çıkan din kardeşlerimize; mesafeleri rahatlıkla aşarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mübarek Ravza-i Mutahhara’sını ziyaret eylemeyi nasip eyle. Umre ziyaretini yapacak olan her Müslümanı ve cümlemizi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) sevgisine ve iltifatına nâil eyle.”
 • “Allah’ım! Umre yolundaki din kardeşlerimizi “Lebbeyk, allahümme lebbeyk!” diyerek Mekke-i Mükerreme’ye sıhhat ve afiyetle ulaştır. Ya Rabbi! Uğurladığımız kardeşlerimizin umrelerini hayırlı ve makbul kıl, geride kalanlara geri feyz ile geri dönmelerini ve hayat boyu Hakk yolundan ayrılmalarını nasip eyle.”

Bir öndeki yazımız; İslamiyet’in Emanete Bakışı

İlgili yazılar; Umre Hakkında En Çok Merak Edilen SorularUmre Tavaf Namazı Nasıl Kılınır?Hac Neden Farz Oldu? – Hac Hangi Aylarda Yapılır? Haccın Çeşitleri Nelerdir? – Hac Nedir? Hac ile İlgili Ayetler Nelerdir? – Sa’y Nedir? – İhram Nedir?

Bir Cevap Yazın