slayt

Gerekli Evraklar ve Banka Hesap Numaraları

VİZE

İstenilen evraklar gitmeden en geç 15 gün önce teslim edilmelidir.

Gidiş tarihinden itibaren en az 7 ay geçerli pasaport. 2 adet resim, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, babasının refakatinde Umre’ye gidecek olan çocukların nüfus müdürlüğünden alınan "nüfus kayıt örneği" nin aslı gerekmektedir.

45 Yaş Altındaki Hanımların Vize Alabilmesi İçin Gerekli Evraklar

Eşi ile gidenler için nüfus müdürlüğünden alınan ‘’Nüfus kayıt örneği’’ nin aslı, evli ise eşinden, bekar ise de babasından Umre’ ye gidebileceğine dair noterden  alacakları muvafakatname’nin aslı (baba yoksa diğer erkek aile bireyleri) 

Mahrem olacak şahsın (baba, kardeş, amca, dayı, yeğen, dede, kayınbaba, damat) vereceği noter tasdikli taahhütnamenin aslı ve akrabası olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınan “nüfus kayıt örneği” nin aslı gerekmektedir.

Çocukların Vize Alabilmesi İçin Gerekli Evraklar

8 yaş altı çocuklar ancak baba veya anneden birisi ile umreye gidebilirler. 

8 - 17 yaş arası çocuklar birinci derecede erkek akraba ile gidebilirler. 

 Muvafakatname Örneği

Ben …. …., eşim …. …. Umre yapmak üzere Suudi Arabistan’a (babası, oğlu, yeğeni,  amcası, dayısı, kayınbabası) …. …. ile gidip gelmesine muvafakat ediyorum.


Taahhütname Örneği:  

Ben …. …. (annem, halam, teyzem, yeğenim, kayınvalidem, gelinim) …. …. i beraberimde Umre amacı ile Suudi Arabistan’a götürüp getireceğimi ve her türlü masraflarını karşılayacağımı beyan ve taahhüt ederim.

 

E B R A R  T U R İ Z M

T Ü R K  L İ R A S I  H E S A P    N U M A R A L A R I M I Z

 

BANKA ADI                                                   IBAN NUMARALARI

 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI                TR17 0020 6003 4200 0068 8200 04

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI                   TR14 0020 5000 0000 8948 2000 27

 

E B R A R  T U R İ Z M

D O L A R  H E S A P    N U M A R A L A R I M I Z

 

BANKA ADI                                                                 IBAN NUMARALARI

 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI        TR92 0020 6003 4200 0068 8201 09

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI            TR95 0020 5000 0000 8948 2001 21

 

*Ofisimizde elden tahsilat yapılmamaktadır.*

Yukarıda belirtilen bankaların tüm şubelerinden Ebrar Turizm hesabına ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Bankalarla anlaşmamız gereği sizden masraf istenmeyecektir.

Kuveyt Türk Seyyah Karta 5 TAKSİT İMKANI   

**Türk lirasi tahsilatlarda Merkez Bankası Efektif SATIŞ kuru geçerlidir.