slayt

Oteller

Dar Al Eiman Grand

Mekke
750 mt.

Retaj ,Kenzi,vb. (Servisli 3 km.)

Mekke
3 km.

Elaf Bakkah (Servisli 1500 mt.)

Mekke
1500 mt.

Dar-Al Eiman Ajyad

Mekke
300 mt.

Ramada Al Faezeen

Mekke
650 mt.

Sunrise Ajyad

Mekke
250 mt.

Retaj vb.

Mekke
3 km.

Servisli Ekonomik Oteller (Şişe Bölgesi)

Mekke
2500 mt.

Ramada / Süreyya vb.

Mekke
600-800 mt.

Süreyya Otel vb. (Yürüme Mesafeli)

Mekke
600-700 mt.

Sana-Al Bait

Mekke
800 mt.

Süreyya Otel

Mekke
350 mt.

Rehab Al Mahabba vb.

Mekke

Anwar Aseel (Mahbes) vb.

Mekke

Ibıs Styles / Retaj / Al Massa Al Qasr / Jawharat Dyar (Mahbes) vb.

Mekke

Sıraıjy 1 Otel vb.

Mekke

Ramada Dar Al Fayzeen vb.

Mekke

Akhyar Grubu / Makarem Grubu vb.

Mekke

Amjad Ajyad / Bedr vb.

Mekke

Bosphprus (200 mt.)

Medine
200 mt.

Ramada Qıble

Medine
100 mt.

Medine Al Jaad Crom vb.

Medine
200 mt.

B.Safi,vb. (400 mt.)

Medine
400 mt.

Merkeziye (100-300 mt.)

Medine
100-300 mt.

Harmony / Nozol Royal Inn vb. ( 100 mt.)

Medine
100 mt.

Ramada Qıble / Rehab Al Noor

Medine
200 mt.

Manar Al Taj (Eski Sanabel Salihiyya) vb.

Medine

Mubarek Grubu vb.

Medine

Marmara Grubu vb.

Medine

Ramada Qıbla / Al Ansar Golden Tulip vb.

Medine